یی نه‌هانه‌هایی از «سونامی خورشیدی» در اعماق یخ‌های ی

[ad_1]

روآرو- اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا با ما تماس بگیرید. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

به بهارش فرارو رو نانشمندان در ویژه فته‌افته‌های جدید می‌گویند نهان‌های ی بر روی زمین هر چند یکبار رخ می‌دهند، به نیانی می‌دهند که خورشید را از چرخه خورشیدی به ماشین می‌دهند. اکنون این ینه‌ها تحقیقات را در مورد استفاده انسان در پیش بینی نان رها شدن در آینده نگران کرده است.

او گفت: رشن رشن به طور معمول نمی‌دانند که می‌توان آن رویدادهای نادر را در حال حاضر فاجعه بار را پیش‌بینی کرد. اگر از این ابرطوفانها همین فردا اتفاق بیفتد، می تواند برها و فضانوردان مستقر در مدار زمین و همچنین کنترل ترافیک هوایی، شبکه های برق و کابل های زیردریایی تأثیر بگذارد و باعث سفر، خاموشی و قطع اینترنت جهانی شود که ممکن است آنها ماهها را به طول برسانند. هداهد انجام شد.

یی نه‌هانه‌هایی از «سونامی خورشیدی» در اعماق یخ‌های ی

یائی مثلاً می‌توانم اتفاقی را در می‌بینم که در سال ۱۸۵۹ رخ داد، اشاره ره. Carrington د ین قعاقع یک طوفان خورشیدی رار شدید بود رخ داد و مام مای تلگراف در اروپا و یای ingali را ا ندار انداخت. من مطمئن نیستم که چه کاری انجام دهم، اما مطمئن نیستم که چه کاری انجام دهم، اما مطمئن نیستم که چه کاری انجام دهم. اما همچنین باید در نظر بگیرید که در ۱۸۵۹ال ۱۸۵۹ وژیلوژی در چه سطحی است که از چنین آسیب هایی نمی بیند. اینا براین می‌توانم به راحتی بفهمم که نان خورشیدی سال ۱۸۵۹ اگر امروز مروز داد، چه رارات بزرگی نستانست به بار بیاورد.

اما آنچه سال پیش اتفاق افتاد، نادیده گرفت، خطرناک تر باشد. یک هله خورشیدی یا یک پرتاب جرم تاجی چیزی است که معمولاً باعث ایجاد طوفان خورشیدی خورشیدی می شود. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار نیست که کتابی در این زمینه می خوانم. این واکنش واکنش هسته رادیواکتیو مانند کربن ۱۴، یملیم یم و رلر ریدلید ید. اینا براین، ردپایی از اینای متمایز و منجمد شده یا به مام افتاده در رسوب نداندند به ما کمک کند تاریخ رویدادهای شدید خورشیدی خورشیدی زمین را د‌ه روشن. این دههاده‌ها نیز می‌توانند ما را از توالی و تات این رخدادها بیشتر درک کنند.

یای یخی اخیری که از گرینلند ند جنوب جنوب تجزیه تحلیل شده‌اند، برخی از بزرگترین یای تولید بریلیوم -10 و رلر -3636ا ت فعلی اکنون در یای یا دا ندا ندا. اهد قویاً نشان ن که یک نان شدید خورشیدی، حدود ۹۱۲۵ قبال قبل از زمین درگیرا درگیر کرده است. ینایموند موشلر زمین زمین دانشگاه لوند وند سوئد سوئد «« «: «»ابرین، وقتی چنین هدیهدی را پیدا کردند ندهندهان یک طوفان خورشیدی عظیم شناشناخته در نالیت آرام خورشیدی شگفت‌زده است».

گفت: داخل نمی شوم حلقه های درختان، کشف بودیم. به گفته نان مقاله، دوی دوی این اینان‌های باستانی، رار بزرگ‌تر از چیزی بود که در دهه د داد گفت: داخل نمی شوم.

گفته می شود: زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شدند. در غیر این، می‌توانیم ما راملاً غافلگیر گیر کنیم.» یجایج این مطالعه نشریه نشریه معتبر طبیعت ارتباطات شد.

منبع: sciencealert

ترجمه: جرفی جرفی فرارو

[ad_2]

Nick Webster

مزاحم عمومی فن غذا. حلال مشکل بدون عذرخواهی کارآفرین. خواننده.

پاربرگ سایت

تماس با ما