نرخ رلار ، سکه و طلا امروز امروز شنبه ۶ م هاه ه

[ad_1]

روآرو- قیمت دلار امروز ۶ بهمن ۱۴۰۰، ب زازار آزاد ارز نسبت به نرخ نرخ روز ۲۵۰ نان درا در نیمه چهارشنبه اول ۲۸۲۸ هزار ۳۳۵۰ نا عث عث عث عث پیدا کنند. قیمت سکه مام بهار آزادی طرح جدید که درازار ر سکه امامی شهرت دارد، در یایان نیمه اول امروز، هز را تان ن به پ پایانی بال بال.

به گزارش فرارو، قیمت هر گرم ایلای ۱۸ عیار امروز چهارشنبه بهمن بهمن ۱۴۰۰، یونلیون یون ۲۲۲ رار و ۳۰۰ نان رسید که نسبت به آخرین گذشته هز رار تومان کمتر است. سکه گرمی، یلی بدون توجه به زازار، با نرخ دو یونلیون و ۲۴۷ رار و ۵۰۰ نان فروش فروش فروش.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در روز چهارشنبه ۶۱۰۰۱۰۰

قیمت هر گرمی ۱۸ عیار در نیمه اول امروز چهارشنبه ۶ بهمن ماه با هزار تومان کاهش نسبت به دیروز دیروز شده است ستلا یک میلا یک میلا ر ۳۰۰ یون.

قیمت هرگرم یلای عی عیار روز چهارشنبه بهمن بهمن

هر گرم گرملای ۱۸ عیار ر هر گرم گرملای ۱۸ عیار ر هر گرملای ۱۸ ۱۸ار امروز
و یونلیون و 241 هزار و 600 تومان و یونلیون و 223 هزار و 200 تومان و یونلیون و 222 وار و 300 تومان

سکه سکه چهارشنبه ۶۱۰۰۱۰۰

قیمت طرح جدید امروز سه شنبه بهمن بهمن ها در نیمه اول به ۱۲ یونلیون و ۴۲۸ رار تومان است که نسبت به آخرین نرخ روز رار تومان افزایش یافته است. به گزارش فرارو، هر قطعه سکه رار آزادی امروز را با نرخ یونلیون و ۸ رار آغاز کرد که حدا پنجاه هزار تومان بیشتر از روز روز. ربع سکه بهار آزادی هم در مقایسه با روز گذشته 50 رار تومان افزایش قیمت را تجربه می‌کند. هر سکه گرمی، امروز چهارشنبه ۶ بهمن نیمه نیمه و قطعه اول، بهابه روز گذشته قیمت قیمت دو یونلیون یون ۲۴۷ رار و ۵۰۰ نان شد.

قیمت انواع سکه روز چهارشنبه ششم بهمن

انواع ع دوشنبه دوشنبه سه شنبه سه شنبه قیمت امروز
سکه امامی 12 ولیون و 384 هزار ران 12 ولیون و 292 هزار ران 12 ولیون و 428 وار و 300 تومان
قدیم قدیم 12 ولیون و 195 هزار ران 12 ولیون و 148 هزار تومان 12 ولیون و 249 هزار تومان
گرمی گرمی و یونلیون و 250 هزار ران و یونلیون و 247 هزار و 500 تومان و یونلیون و 247 هزار و 500 تومان

قیمت ارز امروز چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

قیمت دلار آمریکا امروز چهارشنبه ۶ بهمن بهمن نسبت به آخرین نرخ گذشته قاقل ۲۵۰ نان بالا رفت و در نیمه اول بازار آزاد به ۲۸ هزار و ۳۵۰ نان رسید. یورو هم 335 رار تومان را تجربه کرد تا نیمه نیمه اول قیمت بازار امروز آزاد ارز با نرخ 32ار 10 نان فروخته شد.

قیمت انواع ارز روز رشنبهارشنبه ششم بهمن

ارز دوشنبه دوشنبه سه شنبه سه شنبه قیمت امروز
دلار 28 وار و 170 تومان 28 وار و 100 تومان 28 وار و 350 نان
یورو 31 رار و 840 تومان 31 وار و 675 تومان 32 رار و 10 تومان

[ad_2]

Reece Bryant

ایجاد کننده. شیطون عاشق تلویزیون حل کننده مشکلات مادام العمر نویسنده. تحلیلگر. نینجا فرهنگ پاپ. عاشق اینترنت معتبر. کاوشگر کل کارآفرین لاعلاج

پاربرگ سایت

تماس با ما