دایج نظرسنجی ژانویه استیم از زگشتازگشت AMD و لغزش Ampere می‌کندایت می‌کند & زومیت

[ad_1]

Steam از یک هفته، ،خرهالاخره نتایج نظرسنجی های ماه ژانویه استیم (Steam) در زمینه های فزافزاری و نرم افزاری منتشر می شود. ده گذشته، در نظرسنجی دشده‌شده AMD و ویندوز ۱۱ و سلس س به‌عنو نان برنده اعلام م. این در یالی‌ست زنده‌هازنده‌های گرافیکی آنویدیا امپر کامپیوترهای رومیزی نان خوشی را اسپری نمی‌کردند.

D ی زنده‌هازنده‌ها، تراشه‌های AMD بعد از کاهش چشمگیر تعداد کاربران در دسامبر ۲۰۲۱ (آذر ۱۴۰۰)، که اولین بار در حباب سهم اینتل را از آگوست ۲۰۲۱ دی‌لادی مردا ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ا ۱۴۰۰ ۱۴۰۰. بر اساس یجایج نظرسنجی ، نویهانویه ، 025 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی از زندگانی های اینتل کم شده و به تعداد کاربران تیم قرمز اضافه می شود. برابراین، سهم یلی ی تیم قرمز ۳۰/۹۶ رسیده است.

استیمایج نظرسنجی استیم / Steam Survey Results

در حوزه‌ی رتارت گرافیک، مراحل پیشرفت‌هایی که چند روز گذشته شاهد بودیم، رار نشدند. ازاین‌رو، نتایج ژانویه با تغییرات همراه ه. سری RTX 3000 این سری از سری RTX 3000 بود که در افزایش تعداد کاربرانش، یای خوش هیاهی داشت مد شتلهای 3070 و 3060 و 3060 Ti همگی به مرور دیادی از دندا زا زا زا داشت. یافیک‌های RTX 3090 و 3070 Ti بدون تغییر بودند.

فیکافیک RTX 3080 فقط رشد 0 / درصدی درصدی درصدیان ناد د ی‌کهالی‌که رتارت RTX 3080 Ti تا ۰/۰۴ درصد رشد کرد. RTX 3050 Ti رشدابر نتایج نظرسنجی ، فیکافیک RTX 3050 Ti ۰ا رشد ۰/۰۶ درصدی کمی رشد کرده است آخا تنها کارت گرافیک امپر پیاپی که افزایش درخور توجهی اشتاشت فیک فیکافیک RTX 3050 با رشد 0/14 درصدی.

استیمایج نظرسنجی استیم / Steam Survey Results

یجایج برای انواع گرافیک های امپر لپتاپ تا حدی وتاوت و. هیچ نظری برای این مقاله وجود ندارد. Xاین‌بین فیک فقط فقط افیک GTX 1650 به‌لطف رشد رشد / ۳۹ درصدیاه بهتری را پشت‌سر شتاشت.

۱۰ ۱۰ارت گرافیک برتر آرایش ماه قبل خود را حفظ کردند RTX 3060 جدید اکنون در فیس بوک در دسترس است. AMD دئون کافیک‌های Xارت دئونافیک دئونادئون X RX 6700 XT همچن نان نا رتارت RDNA 2 در رده‌بندی اصلی یار ر ر.

استیمایج نظرسنجی استیم / Steam Survey Results

مرتبط الهي:

دادامه‌، ژانویه استیم نشان می‌دهد که ۱۱ ۱۱ اندک اندک ندک ۱۰ را کنار زده است ۳۳/۴۱ درصد از بیشتر نان آخرین نسخه از زامل مایکروسافت را کا کا نویها نویها نویها نویها. من مطمئن نیستم که در مورد چه چیزی صحبت می کنم، اما مطمئن نیستم که در مورد چه چیزی صحبت می کنم.

C O ستیم استیم حاکی از آن است 21/14 درصد از زام مشارکت می‌کنند دست قعیتاقعیت مجازی دارند که ًاً نیمی از آن‌ها (4646 / درصد) مدل OCulus Quest 2 است که شما را با بابا

اه شما کاربران زومیت زومیتاره نتایج نظرسنجی استیم چیست

[ad_2]

Miriam Ware

الکل نینجا. متفکر شیطانی. محقق سفر. فرهنگ پاپ مادام العمر. علاقه مند به موسیقی.

پاربرگ سایت

تماس با ما