استعمار بریتانیا جنگل‌های استرالیا را درمعرض یای فاجعه‌بار قرار راد & زومیت

[ad_1]

اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، باید اصول اولیه را بدانید. این امر مرانگر خطر جعه‌باجعه‌باری است توسط ای ی مدیریت آتش ایجاد شده است.

یای امروزی مدیریت جنگل در استرالیا بر سرکوب است. اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. خطر آتش سوزی جنگل را ازطریق سوزاندن مکر با شدت پایین به قاقل می‌رسانند و این خلاف سناریوی کنونی است که در آن آتش سوزی‌های تصادفی شدید هستند.

برای ارتباط با مرزها در اکولوژی و محیط زیست، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید. این امر نشان می‌دهد بومی آتش آتش یدلید ید ایمن‌تر و ایدادارتر در این آتشگیر است.

الهه های مرتبط:

در سطح نیانی، تات اقلیمی باعث واوان‌تر شدن یطایط آب‌وهوایی می‌شود که باعث یای فاجعه‌بار ر.

در استرالیا، خشکسالی یلانی‌مدت و وای بالا عامل آتش‌سوزی‌های جنگلی «تابستان سیاه» در بستابستان ۲۰۲۰-۲۰۱۹ بود. طی این داد، 18 یونلیون یونار، یعنی منطقه‌ای تقریباً دو برابر انگلستان نیست.

آتش‌سوزی‌های بزرگ را می‌توان تنها با تغییرات اقلیمی توضیح داد. اینها که چگونه مدیریت ‌هل‌ها نیز بر رفتار آتش اثر ردارد رد

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، ممکن است بخواهید این مقاله را بررسی کنید.

وجود بار سوخت زیاد در لایه‌های پوشیده شده از درختچه‌ها باعث می‌شود که آتش حتی‌احتیاط به ایبابان درختان ن و باعث یای شدید و کاک تاج درختان شود.

گفت: داخل نمی شوم. این مکان‌های آتش‌سوزی‌های مکر و با شدت کم به ایجاد پوشش هیاهی ریزبافت متشکل از مناطق چمنزار و درختان پراکنده می‌کرد. مناظری به این روش روش مدیریت شده بودند، مستعد یای مخرب بودند.

Burning بومی آتش سوزی سوزی در جنگل / Cultural burning

نداندن فرهنگی در سرزمین نان بومی بوگابوگای

اما تحت حکومت استعماری، مردم بومی ستر استرالیا از زمین‌های خود بیرون ندهانده شدند، بسیاری از کارهای مهم منع را انجام دادند. استعمارگران سوزاندن فرهنگی را (گاهی برای محافظت از حصارها) سرکوب کردند و عثاعث شدند درختچه‌ها زمین را فراگیرند.

مدیریت پوشش هیاهی به روش استعماری شامل پاک‌سازی کامل درختان و یای عمدی شدید به‌منظور ایجاد زمین ورزیاورزی ورزی. جنگل‌ها در مناطقی که ناهموار بودند و وای کشاورزی مناسب نبودند، بدون مدیریت رها یا درختان آن‌ها قطع شدند.

ین‌ترتیباین‌ترتیب، ذهنیت ذهنیتابله ها آتش آتش بر در استرالیا حاکم کم. در این طرز تفکر، آتش‌سوزی‌ها به‌عنوان تهدیدی تلقی می‌شوند که از آن‌ها در حال اجرا هستند یا به محض شروع می‌کنند، آن‌ها را می‌توان کرد. این تفکر اصلی مدیریت آتش‌سوزی و زمینا به امروز بوده است.

من مناظر ظر

نان تغییر پوشش گیاهی را در ۵۲۵۲ دراری از زاتق جنوب شرقی استرالیا قبل و پس از استعمار در سال ۱۷۸۸ بررسی کردند. بخش بزرگی از نقاط مورد بررسی مناطق جنگلی یا واوت‌ولز زار دارند.

گفت: داخل نمی شوم. دانه‌های مختلف ناهان با اشکال متفاوت تولید می‌کنند، برابر با تجزیه و تحلیل آن‌ها می‌توانیم پوشش هیاهی گذشته‌ی یک منطقه را با تغییر زی حل کنیم.

نان همچنین مقدار نسبی گرده‌های مختلف را در نظر می‌گیرند نسبت به درختان، چه‌ها و علف‌های گذشته را تعیین کنند. گفت: من خدای اسرائیل هستم و با تو خواهم بود. این هل‌ها در اروپا به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت، اما اولین باری بود، در استرالیا استفاده شد.

نان سپس ‌توانستند تغییر رنگ گیاهی را قبل و بعد از حمله بریتانیایی کنند. متوجه شدند که ‌هل‌های امروزی امروزی شرقی شرقی اکنون بسیار متراکم‌تر و بابل اشتعال‌تر از زن پیش از سال ۱۷۸۸ ۱۷۸۸ هستند.

نان متوجه شدند که پیش از استعمار، گیاهان علفی در پوشش هیاهی غالب بودند و نیمی از پوشش هیاهی را در ما مناطق تشکیل می‌دادند. نان و درختچه‌ها به حدود ۱۵ درصد درصد از منظره شامامل می‌شدند.

گفت: داخل نمی شوم. جا جایگزین چمنزارها شدند، که درختی درختی درختی یابت بتاند. توجه به منطقه وسیعی در تجزیه و تحلیل جدید در نظر گرفته شده است، افزایش درختچه ها نشان می دهد انباشتگی عظیم رار سوخت است.

Forests پوشش هیاهی قبل و پس از استعمار بریتانیا در استرالیا / southeastern Australian forests

مرزها در اکولوژی و محیط زیست

بیش از ۲۰۰ سال غفلت

در سال ۱۷۷۰، سیدنی رکینسونارکینسون، هنرمند ریخاریخ طبیعی، ظراظر امتداد داحل شرقی استرالیا را از زیربوته (گیاهانی که در زیر نان می‌رویند) مانند پارکی اصیل کرد. در سال ۲۰۱۱، مورخ بیل گاماج، کتاب بحث‌برانگیزی را باعنوان «بزرگ‌ترین دارایی روی زمین» کرد. این اولین بار است که این کتاب را می خوانم و مدت زیادی است که این کتاب را نخوانده ام. جمع زیادی از این یناطق طقل‌های یاکمی کمی. به‌گفته‌های نان مقاله جدید، مطالعه‌های آن‌ها اولین تجزیه و تحلیل‌ها از این منطقه است که معتبر علمی به این زایده‌های تاریخی از منظره‌های بسیار زیاد از امی‌دهد می‌دهد.

بیاشی یوجین ون ردارد / Painting by Eugen von Guerard

شیاشی یوجین ون گرارد از دهانه کوه اکلس ، ویکتوریا (۱۸۵۸)

بدبختی زیادی در چشم مردم است.

یلهای استرالیا به آتشی آتشی زاز دارند که مردم آن مدیریت مدیریت کنند. بدون آن، افزایش سوخت سوخت به‌هیچ‌وجه تغییر می‌کند، شرایط را برای سوزی‌های بزرگ‌تر شدیدتر از آنچه قبلاً دیده‌ایم، مهیا خواهد بود.

[ad_2]

Cole Rasmussen

متخصص ترم بیکن عاشق معمولی قهوه. علاقه مند به مسافرت هاردکور ماون اینترنتی جذاب و ظریف. دانشجو.

پاربرگ سایت

تماس با ما