ار کار که از زن پزشک بینیازتان می کند!

[ad_1]

اعضای مهم و غیر قابل ترمیم بدن هستند. ن دندان اگر خرد شود، مانند پوست دیگر ولول‌ها خود را تکثیر و ترمیم نمی‌کنند.

به بهارش گاردین، دندان ها به ما کمک می کنند که اولین مرحله ی هضم باشد. اگر به متلامت دندان‌های خود اهمیت دهدیم ندهیم درمان آن‌ها در خطر ابتلا به بیماری هستند. اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. حالا با وجود بیماری، وقتی یای درمان دندان‌ها به نپزشکیان‌پزشکی (چه مراکز خصوصی و عمومی عمومی) مراجعه به جعه در معرض دید به این مه کلک ک . گفت: داخل نمی شوم.

۱. تغذیه مالم

مین‌هامین‌های دی، سیم‌لسیم و سیماسیم در، متلامت استخوان‌های بدن از جمله دندان‌ها الزامی است. ما نقش مهمی در مینامین مینامین‌های نامبرده دارد رد اینا براین این غذای یاید در سبد سبد ییایی روزانه ما باشند. همچنین سعی کنید از نوشیدن بهتر داد و قندی امتناع کنید. کارهای زیادی برای انجام دادن داریم و کارهای زیادی برای انجام دادن داریم. با ورزش، امین‌ها و مواد جذب بدن از جمله دندان‌ها می‌شوند. لطفا مراحل انجام به دندان‌ها را (در ادامه ذکر شده است) به ترتیب ایتایت کنید. (روزی ۲ الی ۳ بار در روز)

۲. دندان دندان

خلال دندان و نخ دندان به معنای جسم جسم رجیارجی مانند تکه‌های غذا، از میان دندان‌ها هستند. اگر ن‌هاان‌های شما با همسایه‌های صاصله‌ای دارند که میان آن‌ها می‌گیرند زیازی به استفاده از این ینلات آسیب می‌زنند. یاد غذایی گیر کرده در بین نهاان‌ها، اکسید و تلت بودی بد نان هستند سپس به مرور نان باعث پوسیدگی دندان‌های مجاور می‌شوند. من مطمئن نیستم که در مورد چه چیزی صحبت می کنم، اما مطمئن نیستم که در مورد چه چیزی صحبت می کنم.

۳. مسواک مورد نیاز

نرم نرم، مسواک‌های نرم (نرم) هستند که به مرور نان دندان‌ها را خرد می‌کنند و از بین نبرد می‌کنند. ابهتر از زاک‌هایی استفاده برس برس برس لاتکس در اطراف آن به رار نرفته شد. دا مواد لاتکس باعث پسروی لثه ثه. از نیانی استفاده کنید که قوی و خورنده‌ها نباشند.

۴. محلول بعد از زاک

یانید برای مرحله‌ی پایانی تمیز کردن دندان‌ها، از محلول آب و یا محلول‌های شست و شوی نان استفاده می‌کند که شیرینی خمیر نان بر نهاان‌ها و لثه‌ها درا با با. دقت کنید که از زلول‌های شرکتی استفاده کنید که شیرینی با درصد سباس مصرف نه‌اشد باشد.

[ad_2]

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

پاربرگ سایت

تماس با ما