Era در حال کار روی ربات تولید‌بر هوش مصنوعی Builder Bot برای متورس است – زومیت


مارک زاگربرگ ادامه در حال توضیح مفهوم ورساست. گفت: من خدای اسرائیل هستم، خدای اسرائیل. نان هوش مصنوعی متا کار روی رباتی صوتی هستند که بهاربران اجازه می‌دهند محیط زیازی مدنظرشان را با دستورات صوتی ایجاد د.

اوارش انگجت، زاکربرگ در رویدادی مجازی، اولیه این شرکت با نام Builder Bot به‌نمایش که آخرین تات هوش مصنوعی این شرکت را شرح می‌دهد.

کربرگاکربرگ در این رویداد گفت:

ما کسانی هستیم که قدرت تغییر جهان را داریم و ما قدرت تغییر جهان را داریم.

من مطمئن نیستم که آیا این مورد است، اما من مطمئن نیستم که آیا این مورد است، اما من مطمئن نیستم که آیا این مورد است. همچنین، برخی از برخی از زلوه‌های صوتی مرغ‌های دریایی و دریایی از دریا را با استفاده از این روش‌های ناشی از هوش مصنوعی صحنه اضافه کردند.

درحال‌حاضر، می‌رسد می‌رسد این اناوری دره‌ای اولیه است. محیطی که کربرگاکربرگ ایجاد کرد، از زای متاورس گذشته رار مسطح‌تر و از وضوح کمتری رار بود. همچنین آواتار بدون پای او نیز دیگر دموهای بعدی در این صحنه بود. متامل متا گفت:

گفت: داخل نمی شوم.

مصنوعی مصنوعی مصنوعی Builder Bot متا

الهه های مرتبط:

Builder Bot م از هوش هوش به بهام CAIRaoke است ست هدفش هدفش ایجاد نوعی هوش مصنوعی وره‌اوره‌ای برای خلق جهان‌های مجازی است. فیسبوک اولین شرکتی که در حال حاضر این نوع تات را آزمایش کرده است. AIال،، OpenAI شبکه‌های عصبی عصبی می‌توانستند که می‌توانند تصاویر را مخابره کنند متن یدیدید. واقعا زاکربرگ اعلام کرده است پروژه‌ای CAIRaoke می‌تواند آینده‌ای با باشد.

زاکربرگ گفت:

در متاورس، ما به هوش مصنوعی نیاز داریم که ساساس به مردم کمک کند در بیابی در یای مجازی و دنیای ما با ساخته شده ساخته شده است. نیانی که عینک خود را می‌بینید، اولین باری است که سیستم هوش مصنوعی است و جهان را از منظر می‌بینید که می‌دانید و می‌شنویم بشنوید.

اظهارات زاکربرگ در حالی بیان می‌شود که وی شلاش می‌کند شرکتش زا از شبکه‌های اجتماعی به فناوری متورس سوق دهد. اقدامی که ثابت شده است همین‌حالا هزینه‌های زیای روی دست گذاشته شده است. هوراین‌هامه، از آن‌جاکه سرویس متا، یعنی فیسبوک، یا اولین بار کاهش تعداد کاربران روزانه نه‌یال خود را شاهد بوده‌اند، کربرگاکربرگ اعلام کرده است که تجربیات متورسی VR VR VR VR Horizon Worlds را انجام داده است.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم