Arcayj ناامیدکننده فیکیازنده فیکیافیکی Intel Arc A380 در رکارک اولیه & زومیت

[ad_1]

(اطلاعات پردازنده‌های یافیکی Arc (Alchemist) اینتل کاملاً کاملاً نشده است. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، باید اصول اولیه را بدانید. این شرکت در آینده از اولین مدل‌های پردازنده‌های گرافیکی آن‌ها در لپ‌تاپ‌ها استفاده کرد. اما به جز چند افشای اطلاعاتی و تبلیغاتی کوچک، تات زیادی از محصول آینده‌ای اینتل منتشر می‌شود.

S سپاسپات ، ،لطف بررسی SiSoftware روی فزاف جدید اینتل پیش از ز، اکنون ایدهیه یه رهیاره‌ی کارت رتافیک سطح مجموعه A380 مجموعه Alchemist داریم. اً تات ، ظاهراً A380 به ۱۲۸ حداحد محاسباتی برای مجموع ۱, ۰۲۴ شیدر مجهز به ۶ا ۶ بابایت GDDR6 است. سرعت سرعت ۱۴ گیگابیت‌بر‌ثانیه می‌شود جفت. علاوه بر این، و حداحد ماتریس Xe (XMX) نیز در آن وجود راندارند.

که به ایناره که SiSoftware تنها از یارهای OpenCL در درایش خود استفاده می کند. اینا براین، نتایج ممکن است عملکردی در بزیازی نداشته باشد. این اولین بار است که از A380 استفاده می شود و Radeon RX 6500 XT AMD تنها مورد استفاده است. To connect with RTX 3050 و GTX 1660 Ti اعما عمل کرد

Intel Arc A380 فیکیایج رکارک فیکیازنده فیکیافیکی فیکی Intel Arc A380

RX 6500 XT ت ت نرژی ت تات X X ت ت X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X یک A3ال وجود دارد که اینتل A380 را برای رایانه های کوچک به زازار عرضه می کند که دراثر حرارتی که دارد ضعیف شده است را جبران کند.

مرتبط الهي:

اسریار می‌رود زنده‌هازنده‌های یافیکی سری A500 سری A700 عملکرد کرد شتهاشته‌شان. SiSoftware هنوز را آزمایش نکرده است زمان بیشتری برای دسترسی به نتایج بم نیمانیم. A700 به ترتیب در GDDR6، GDDR6 و GeForce RTX 3070 Ti در دسترس خواهد بود.

500اگفته نداند انتظار سری سری A500 Rtan‌رده RTA RTX 3060 حتی حتی RTX 3060 Ti مقایسه‌شده‌ایسه‌شدنی‌اشد. اینتل می‌گوید اولین‌های گرافیک دسکتاپ Arc در هه‌یاهه‌ی دوم امسال می‌شود، برابر این، نان زیادی نمی‌گذرد تا عملکرد آن‌ها را بسنجیم.

[ad_2]

Patrick Hodges

کاوشگر دوستانه استاد موسیقی مغرور. درونگرای افراطی کارشناس سفر. نویسنده. متعصب غذای بی عذرخواهی

پاربرگ سایت

تماس با ما