۸ت خاصیت هویج هویجآب هویج بسیار خاصیت و مغذی است که باید برای حفظ متیلامتی خود آن را در رژیم غذایی یی‌مایی‌ وارد کرد.

رشارش هلث لاین، هویج غنی از پتاسیم، ویتامین سی آ است در سلامت چشم‌ها و تامین ویتامین‌های کمک ریاری و یایای نیز نیز ردا ردا در ا.

۱. ارزش رزشایی یالا دارد

آب هویج نه‌هانه‌های کاروتنوئیدی لوتین و زآگزانتین را فراهم می‌کند که آن نان‌ها را در بدن می‌سازند. این امکان وجود دارد که از فردی که مدت زیادی در یک رابطه بوده است عکس بگیرید. روتنوئیداروتنوئید اصلی در آب بت بتا کاروتن است که رنگ رنگارنجی هویج است. بدن آن را به ویتامین اکسیدان تبدیل می‌کند.

۲۵۰ یلی ی آب هویجامل:

الف) ک نقد

ب) ۲ گرم

پ) کمتر از گرم گرم

ت) ۹ گرم تات

ث) ۲ گرم فیبر

ج) ویتامین آ،، و سیماسیم به میزان نابلد توجه

۲. به سلامت چشم‌ها کمک می‌کند

آب هویج ویوی بالاتر از مواد مغذی است به متلامت چشم کمک ریاری ری. مینامین A برای یلامت چشم تیاتی است. مینالعات مکرر مصرفی میل‌ها و سبزیجاتی که ویوی پرویتامین A هستند انجام می‌شود و به هشاهش خطر کوری و ریهاری‌های مربوط به مصرف مصرف انواع و مین‌ها می‌رسد. آب هویج یک منبع از لوتین و نسینسین است ست چشم زا از آسیب آسیب نور محافظت فظت. مصرف غذای بالا از لوتین و نسینسین ممکن است خطر را به ری‌هاری‌های چشمی کا کاهش دهد، نندانند تخریب کواکولار که باعث پیر چشمی چشمی می‌شود.

۳. قدرت سیستم ایمنی بدن فزا افزایش یش

A و C و موجود آب آب به نان آنتی اکسیدان عمل می‌توانند ولولهای ایمنی یمنیا را از آسیب رادیکال آزاد محافظت کنند. مینلاوه بر آن، آب غنی غنی از زامین B ۶ است که یای واکنش‌های ایمنی یمنیار لازم است. مین مینامین B ۶ بر رشد لنفوسیت‌ها (سیستملول سیستم ایمنی) اثر منفی ردارد.

۴. ضد نان است

ممکن است در آب هویج ردارد در برابر سرطان بدن را مقاوم کند. یلی استیلن، بتا کاروتن و لوتین از عصاره آب هویج ممکن است در برابر برلول‌های سرطان خون سازند. عهالعه لوله آزمایش نشان داد که مصرف رهاره آب هویج ظرف مدت ۷۲ عتاعت نتیجه سلول‌های سرطان خون و توقف چرخه رشد آن‌ها شد.

۵. قند خون کنترا کنترل می کند

نوشیدن مقدار کمی آب به هشاهش سطح قند خون کمک کمک. در موشهای مبتلا به بتابت نوع ۲ نان می دهد که آب آب خون خونکا را کاهش می دهد. حا حاوی بیوتیک‌ها، پروانه‌های مرتبط و مرتبط هستند که بر روی آن تأثیر می‌گذارند. قندل قند خون بهلیل اثر ضد رنگدانه های آنتوسیانین اتفاق میافتد.

۶. باعث افزایش ایشلامت پوست پوست

مین مینامین B در آب آب هویج باعث افزایش یشلامت می شود. یک نان (۲۵۰ میلیون لیتر) آب هویج امین مورد نیاز روزانه را می‌کند به بهلاژن‌سازی ختم ختم. این ترکیب‌ترین فیبری در بدن است که و و استحکام به پوست می‌دهد. مینلاوه بر این، ویتامین C به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می کند و پوست را از آسیب رادیکال های آزاد می کند که به لک می کند می کند. کا کاروتن در آب آب به ترتیب پوست درا در شعهابر اشعه فرابنفش محافظت فظت.

۷. کمک به بهبود کردلکرد کردلب

آب هویج به خطر ابتلا به ریهاری‌های قلبی بی کمک. آب هویج منبع خوبی از پتاسیم است، ده معدنی که فش تنظیم رار د رردارد. یک رژیم ییایی پتاسیم بالا است که این ویتامین برای محافظت در برابر فشار خون بالا و سکته اار مفید است. تاتفع آنتی اکسیدانی موجود در آب هویج به نفع نفع is on Facebook today.

۸. از گروه فظتافظت فظت

دراروتنوئیدها در آب هویج برای یلامت بدن رار ر. مطالعات متعدد نشان می‌دهد که باعث می‌شود ضدی و آنتی اکسیدانی کاروتنوئیدها در برابر بیماری چربی چرب (غیر الکلی) بسیار مفید باشد. چرب نیانی رخ می‌دهد که بر تجمع می‌کند می‌کند رژیم معمولی ییایی ضعیف وزن بدن یا چاقی و مامل ژنتیکی را به چربی چرب بدن بدن می‌کند و نه آن را می‌کند.

Serena Wells

معتاد عمومی رسانه های اجتماعی. متعصب افراطی سفر. فریلنسر متعصب وب. مستعد حملات بی تفاوتی. زیاد می افتد

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزdigital currency channeldigital currency tutorialدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliances