۲ + ۲ جای یالی در درلیستیم فوتبال پرسپولیس عملکرد مطلوبی در پنجره نیانی نقل و انتقالات غیرمنتظره و آنطور که محمدی محمدیل‌محمدی، سرمربی این تیم در می‌گوید هیچ کدام از بازیکنان مدنظر نشدند. اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

روز گذشته لیسلیس در یک قدمی جذب مینامین رضاییان بود ، اما انتظار و پیشبینی نلان مستقر در ختممان این باشگاه ، تحولات سمتی دیگر پیش رفت ت نا آخرین ، ، این در حالی است که چند روز روز پیش قرمزها مهدی را در فهرست زازاد قرار داد تا به این ترتیب زاز به جذب در پست یا بیش از پیش احساس شود.

ینکه اینکه ینکه گذشته نلان باشگاه پرسپولیس توافق با یک جمجمه برزیلی را تائید کردند، اما در صاصله حدود ۲۴ ساعت تا پا یا ن ا نتق ا .

* آخرین وضعیت فهرست یسلیس
ضرای حاضر در لیگ برتر یای در این ینابت‌ها امکان ثبت ردارداد ۲۰ بازیکن بزرگسال، زیکنازیکن بیست و بیست و پنجم و بازیکن فهرست امید را دارند. یسلیس در ابتدای فصل ۱۹ بازیکن بزرگسال در فهرست خود شت که رضا دهقانی زود هیاهی تراکتورکتور و سپس رار رادوشوویچ جمع را را ترک ت ایستا لا خا خال خ.

حمدالا احمد گوهری ۲۶ ساله در اردوی ردویلیس حضور ردارد تا سرخپوشان با دو یای خالی آخرین روز نقل و انتقالات را اسپری کنند. نکته مهم اینکه با احتمال خروجی مهدی شیری شیری که در فهرست ازاد پرسپولیس حضور ردارد، یک یای خالی دیگر در فهرست فهرست قرار خواهد گرفت.

من مطمئن نیستم که آیا این مورد است، اما من مطمئن نیستم که آیا این مورد است، اما من مطمئن نیستم که آیا این مورد است.

مهدی عبدی،لی شجاعی عی مهدی مهدیانی بازیکنانی نی که در فهرست ۲۵ پرسپوال پرسپولیس قرار دارند رند در این بین عیاعی و مهدیخانی نیل به لیست بزرگسالان منتق خو خو، خو،، بدرخشدا بدرخشد.

اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

در فهرست زی‌ازیکنان خارجی هم که ۳ غیره و یک ییایی می‌توانند حضور داشته باشند، تنها وحدت حنانوف و منوچهر نوف صفروف حضور دارند و پرسپولیس می‌توانند دو جذب خارجی جذب کنند.

* بررسی خط به خط فهرست یسلیس
پرسپول یس درات مختلف زمین با ضعف‌های جدی جهاجه بود و حتی درفنیادرفنی قرمزها نیز باید به تیم تیم اشاره کرد مشخص شود که لیست نان شا یدا تیما تیما تیما تیما مشخص شود.

درو دروازه: حامد لک (۳۱ سال و دو ها) ، احمد گوهری (۲۶ سال)

ستاع راست: سیامک نعمتی (۲۷ سال و ۹ ها)، منوچهر صفروف (۲۱ سال و ۸ ماه) + شیری شیری (۳۱ سال)

عاع مرکزی: سیدجلال حسینی (۴۰ سال)، یلی نعمتی (۲۶ سال)، داد فرجی (۲۷ سال و ۱۰ ها)، یرضلیرضا ابراهیمی (۳۲ سال و م ها)، وحدت حنانوف ۲۱ ۲۱

عاع چپ: آق آقایی (۲۷ سال)، ،لی شجاعی (۲۵ سال و ۱۱ هاه)

عیافبک دفاعی: کمال کامیابی‌نیا (۳۳ سال)، لاد سرلک (۲۶ سال و ۱۰ ها)، سدیا اسدی (۲۶ سال)

راافبک کناری: وحید امیری (۳۳ سال و ۱۰ ها)، امید میدالیشاه (۳۰ سال و یک ها)، احسان پهلوان (۲۸ سال و ۶ ها)، یاعی (۲۵ سال و ۱۱ هاه)

جامجم: عبدی عبدی (۲۳ سال و یک ماه)، مهدی نیانی (۲۴ سال ۶ ۶ ماه)، مدامد پاکدل (۳۰ سال و ۳ ماه) + آ ‌کثیرل‌کثیر (۳۲ سال)

سه سه

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم