۱۱ ۱۱ بر یای داشتن خوابی بی



روآرو- ارشناسان معتقدند خو باب خوب از مسیر داشتن عادات خوب خوب.

اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، ممکن است بخواهید این مقاله را بررسی کنید. هفت نها نه ساعت خواب بای افراد بزرگسال سالم کیفیتی ریلایی است.

در ادامه به ییایی برای داشتن خوابی خوب زیمازیم:

۱-به موقع از باب بیدار ر

ابی مناسب در طول شب عثاعث می‌شود موقعیت از خواب بیدار ر. چه دیرتر دیرتر از خواب بیدار ر در حد یک ساعت در پایان روز مری مریل امری طبیعی است ست. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. رار شدن با نور خورشید در اعطای ابتدایی صبح به بدن این پیام را می‌دهد باید به خواب بیدار شود و ملاتونین کند که باب می‌شود را سرکوب هد.

۲-ضرورت حرکات روز نهانه

ریاری از افراد به خصوصی آن که از نهانه کار می‌کنند در روز به اندازه کافی تحرک رندارند. ورزش کردن در طول صبح باعث تقویت هوشیاری در روز می شود می شود. در صورتی که رار تا شش ساعت پیش از خواب ورزش کنید یا بدنتان را افزایش دهید و باعث ایجاد اختلال در خوابتان نشوید.

۳-بر روی رویاهش استرس‌تان کار ر

در انزوا بودن و به یلیل آلمانی نیست به خو باب ما. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شدند.

ز-از چرت زدن زدناری ورزیده و یا مدت زمان آن را کاهش هش

اگر در شب به سختی بتاب‌تان می‌برد در طول روز روز حتی اگر بتاب‌تان ن. این وجود دارد، اگر نمی‌توان در طول روز نزنید نزنید این میزان باید ۲۰ دقیقه و یا کم‌تر شد.

۵-به آن چه می‌نوشید به شته‌شته‌اشید

از ز یای کافئین دار هنگام بعدازظهر و عصر ریاری ری. افراد معمول میزان کافئین موجود در درا را دست کم میگیرند. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

۶-کارهای یاول پیش از زاب را طبق مهامه منظم هر نج انجام می دهد

او گفت: انجام دادن منظم و مهمه مه شده شب شب این کارها باعث آموزش مغز و نان در این باره می‌شوند که باب نزدیک است.

۷-خودداری از زاشای یلویزیون و کار با هر وسیله‌ای با صفحه یشگرایشگر

ناشناسان خواب توصیه می‌کنند از خوابیدن در ساعات پیش از خواب در بابل صفحه یشگرایشگر قرار نگیرید که نور آبی طعاط کند از آن سرکوب سرکوب تونینلاتونین است. توصیه می‌شود یک ساعت پیش از باب تلویزیون ویزیون و صفحه یشگرشگر رایانه را تماشا کنید. ، چنین ، لپ تاپ و گوشی گوشی فنلفن فناه‌تان را در تالت شب رار دهید تا نور آبی طعاطع شود از حد قاقل برسد. هر چه جهه‌تاجهه‌تان با صفحات نمایشگر کم‌تر باشد خواب بهتری را تجربه کنید هید.

۸-کار کردن از اتاق خواب به ضرر خواب شماست

در طول دوره اسم بسیا ریاری از اتاق‌های خواب به اجبار نیانی برای کار کردن و تات ورزشی نیز می‌شود. ایوموض یی خواب شما خب نایست،، محز و زیرن سیمووزند در درایان حسور دارودن

۹-به ساعت نگاه ه

اگر در نهانه شب از خوب رار شدید به بهاعت نگاه ه. به ساعت می‌توان شما را در این حالت ممکن است دیگر نیدانید بخوابید نگران است و بر روی فعالیت مغز شما تأثیر منفی رردارد دارد.

اگر دچار این مشکل شدید و پس از بیدار شدن احساس کردید دیگر نیدانید بخوابید از نور نهانه و اتاق خواب باکهید و به یای ملایم گوش و بته دت نخورید دت. اگر با کار‌هایی که گفته شد، احساس کردید خواب‌تان گرفته است به باب ب.

۱۰ ساعت بدنتان را تقویت کنید

خوردن به موقع و در نان همیشگی و تمرینات ورزشی باعث تقویت ساعت بدن شما می‌شوند و به خو باب کمک کمک کنید. بدن و مغز زمندازمند تفکیک و تمایز یزائل شدن بین یت‌هالیت‌های روزانه نه وجود الیت در شب یای بهترین خواب ب.

۱۱-این ینالعمل را دو هفته اجرا کنید

اگر دچار بی‌خوابی و کم بیابی هستید، توصیه‌های می‌شود دو هفته امتحان کنید از جمله‌هایی که چند ساعت پیش از هاب تلویزیون تماشا کنید.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم