یاب‌های آمریکایی از غلبه بر خطر انقراض، اکنون با تهدیدی جدید جهاجه‌اند – زومیت


نیا پرها، استخوان‌ها، بدن خون خون ۱۲۰۰ ب و باب طلایی، دیگر از پرندگان شکاری نیمکره یالی، را مورد ایشایش قرار دادند تقریب ًا نیمی اً بودند. مسمومیت سرب می‌تواند منجر به افزایش جمعیت و کاهش رشد جمعیت شود.

بر اساس مطالعه‌های جدید که در علوم علمی منتشر شده است، تحقیقات بر این باورند منبع اصلی سرب تات مصرف شده به دست رچیارچیان است. نارچیان به حیوانات تیراندازی که این عقاب‌ها معمولاً در طول زمستان لاشه آن‌ها را می‌خورند. اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

وینسنت اسلیب، نویسنده اصلی یالعه، گفت مسمومیت سرب نگرانگر است. مسمومیت با سرب می‌تواند مانع از خوردن غذا توسط باب شود و در ایتایت به یای بینجامد. این وضعیت قدرت پرواز و حتی نانایی حرکت پرنده نیز از او و. دكتر اسلیب یب: “سرب میتوندد بر چمی سیستمهای بدن عقاب، سیستم تانفسی سیستم سیستم رشاش و سیستم ایلد ایلد الیدر ردر.”

یک باب سرسفید با شکستگی استخوان زند زیرین زیرین مسمومیت خفیف سرب و توسط توسط ازمان غیرانتفاعی مراقبت و نان حیوانات وحشی در ایالت اورگن تحت نان قرار گرفت، اما بعداً مرد.

داد ای کاتزنرگفت: من خدا هستم و ديگري نيست. گفت: داخل نمی شوم.

پژوهش جدید همچنین نشان داد که مسمومیت مسمویت جمعیت جمعیت‌های سرسفید را حدود ۴ درصد از نرخ جمعیت به‌هاب‌های طلایی حدود یک درصد کاهش داده است. ضرالحاضر، تعداد عقاب‌های طلایی حدود 35 رار پرنده و داد جمعیت به‌هاب‌های سرسفید بیش از 300 هزار پرنده است. او گفت:

داب‌های سرسفید دهه‌ها پیش از استفاده از روش مصنوعی DDT کشته شد. DDT در سال 1972 و تلاش‌های حفاظتی به احیای جمعیت آن‌ها کمک کرد و باب سرسفید در سال 2007 از گونه‌های یای در معرض خطر قرار گرفت.

زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شده اند.

X اشعه ایکس عقاب سفید / X-ray of bald eagle

تصویر اشعه ایکس از عقاب سرسفیدی که خورده بود. دسته‌ی نقاط روشن در روده‌ها و ولله‌های سربی تفنگ چمه‌اچمه‌ای.

الهه های مرتبط:

لورا هیلBadger Run Wildlife Rehab، ک متهلمته متهالز اورگن ورگن زمازمان آن‌ها از عقاب‌های سرسفید، بهااب‌های طلایی و یای‌های مختلف بازهاست که «« ««» «»

در سال ۲۰۱۸، این گروه سعی کردند که یک رچیارچی در جنگل پیدا کرده بود و درادر به پرواز ز نبود و سختی سختی نفس نج تات ت. نمانم هیل به رچیارچی گفت که باب به احتمال زیاد به دلیل خوردن یای روده آلوده شده است بق یایایی که پس از این که گوشت زا انکهارچی شود. نمانم هیل به یاد می‌آورد که شکارچی شوکه شده بود و واست شکار را کند. نمانم هیل به او گفته که لازم نیست شکار را کند و فقط یداید از استفاده از مهمات سربی دست ردارد.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدت زیادی است که کتابی در این زمینه نخوانده ام.

Ing هیگیرارچی هیگیر ماهیگیر Sporting Lead-Free که در یومینگایومینگ مستقر هستند جهت جهت افزایش آگاهی شکارچیان در، موارد نامطلوب مهمات سربی شلاش ش. من نمی توانم این کار را انجام دهم. نایان نانSporting Lead-Free یکی از زان‌گذاران Sporting Lead-Free گفت: ساس پرندگان شکارچی گفت: “ingarchian حافظان محیط هستند”.

نان گفت برخی از شکارچیان به بهلت تادت، این باور غلط که رآمدیارآمدی گلوله‌های کمتر است، یا به این دلیل که رار بسیاری از گلوله سربی رند، است. او گفت:

ئونانا لئونارد، گروه هماهنگ کننده ، ، چه چهار سال پیش گا گلوله های سربی رار می‌کرد تا زمانی که عقاب طلایی نحیفی به سختی حرکت کند. نمانم لئونارد:: مشخص بود که خطر رار گرفته ».»

ابواً مرد و نمانم لئونارد گفت گروه نجات حیواناتی که او برای نجات پرنده آن‌ها آن‌ها تماس گرفته بودند به او گفتند تلت مرگ باب مسمومیت با سرب ست است. او و: «برای تغییر نوع تات اظهاری نداشتم».

داب سفید سفید ح پروال پرواز / عقاب طاس

یک عقاب سرسفید در لیبرتی یبرتی

نه از آنها می ترسم و نه ناامید خواهم شد. دولت کمتر از دو ماه بعد از این تصمیم غوا لغو غو.

در ایالات متحده آمریکا، از سال ۱۹۹۱ از زلوله های سربی یای شکار پرندگان آبزی ممنوع است. اگر می خواهید یک کسب و کار جدید راه اندازی کنید، باید آن را برای خودتان آسان کنید. دکتر اسلیب گفت شکارچیان وقتی در مورد این موضوع آگاه شوند، در این مورد از زات سربی را به‌طوری که داوطلبانه هنداهند کرد استفاده می‌شود. اواد مهاد: «شکارچیان این‌ها را می‌پذیرند و این مشکل را راه‌حل می‌کنند».

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم