کنشکن جالب فرهاد مجیدی به زیبا بازی نکردن استقلالداد مجیدی پس از یک صفر صفر ستق ستق ال ال ال کتور کتور ینکه یی ز کنش کنش کنش د د د د بی بی بی بی بی گفت گفت : گفت : گفت . از زلکرد امروز ناضی هستم، امروزالعاده ده. زیازی با تراکتور خیلی برای ما راحت نبود و جنگنده ها جنگنده بودند.

وی افزود: خیلی حوشحال هستم سه امتیاز بازی با تراکتور را کسب کردیم. به بازیکنانم خسته نباشید می‌گویم می‌گویم و یلی ی زحمت. نستیمانستیم به گل‌های برسیم برسیم برسیم یلی از زلکرد کلی یلی ر ضیاضی ضی. فکر نمیکنم تراکتور یک ضربه در رچوبارچوب هم به سمت زهازه ما داشت.

سرمربی استقلال در کنشاکنش به این سوال که خیلی‌ها اعتقاد دارند تیمش زیبا بازی نمی‌کند، ادآور دآور: زیاد به این خیلی‌ها اهمیت می‌دهند. اینها خیلی مردم و نیانی هستند که شما را به اینجا می‌فرستند تا این سؤال را بپرسید.

برای خلاص شدن از شلوغی باید خلاص شوید: از شر بهم ریختگی که نیاز دارید خلاص شوید. پیشبینی این ینا نداشتیم که بازی آسانی داریم. یداید تراکتور موقعیت خوبی خوبی داشته باشد ولی با بازیکنانی که در اختیار دارند می‌توانند در آینده نتایج بهتری کسب کنند. امروز فلاف صحبت‌های شما اتفاق افتاد و سه عهاعه بازی کرد و تا حدودی موفق. تیم بزرگی است و یای تیمش و هوادارانش در ادامه راه آرزوی موفقیت می‌کنم.

وی وی باطهابطه با اینکه استقلال جنگ نهانه زمین را به خود مام م گفت: مه‌ریزیام‌ریزی که با بازیکنانم به نحو احسن بود، انجام داد. افتخار می‌کنم چنین بازیکنانی دارم ولی از اینجا به آنها پیغام می‌دهم که به زودی روند شکست پذیری پذیری 18 هفته را حفظ کنیم.

مدیر استقلال در خصوص اینکه اینکه می‌شود وشاوش یزدانی محمدحسین محمدحسین دمندادمند از اول اسفندماه مشمول سربازی می‌شوند، گفت: در حیطه ریاری من نیست که هماهم در این باره کنم.

اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. این موضوع در حیطه ریاری سرمربی است چه بازیکنی بازی کند و چه زیکنیازیکنی به نان ن. لازم به توضیح نیست بر اساس تفکرات تاکتیکی تیم‌مان با کادرفنی رایزنی و از بازیکنانی که یطایط بهتری داشته باشید استفاده کنید. این موضوع پیشنهاد بازی قبل یا بعد از ردارد.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم