(ویدئو) خودروی دست دوم گرانتر از زانه لوکس!

[ad_1]

ما کسانی هستیم که قدرت تغییر جهان را داریم و ما قدرت تغییر جهان را داریم.

شاش فرارو، این کشور یای ۲۲ میلیونی در نهانه ورشکستگی قرار دارد، تورم غاغ است و دولت از واردات غیر ضروری برا برای یجویی جویای دلارها مورد استفاده قرار می گیرد.

گفت: داخل نمی شوم.

ندکروزرا لندکروز با پنج سال کارکرد به قیمت 5. این پول برای خرید خانه در یک هله هه متوسطلمبو مبوا یک رتمتمان لوکس جدید فیافی است ست.

کنونارات یاپا بندرا، صاحب یکی از بزرگترین یگان‌هایندگی پایتخت سریلانکا با پوزخند کنونی: اکنون ماشین و خانه نمادهای موفقیت هستند. به همین یلیل است که بیشتر کثر ضرنداضرند حتی با این قیمت های بالا خرید کنند.

شتن‌آهن خودرو در خیابان‌های پرترافیک کلمبو، ییایی که شبکه اتوبوس‌ها و ه‌آهناه‌آهن آشفته با ازدحام بیشتر از دست‌وپنجه دست‌وپنجه نرم، ضروری است. همچنین تاکسی‌ها نیز به شدت شدت یافته‌اند، به طوری که نندگان تاکسی‌های خود را می‌فروشند پوا پول هنگفتند به جیب بزنند بزنند که هنوز رار می‌کنند، کرایه‌های برا برا.

ویروس سریلانکا را وارد بحران کرده است و یای حاصل از ز در ادر کشور به شدت هشاهش داده است.

در رسارس 2020، تلت تلانکا ممنوعیت واردات را از جمله برای خودروهای هدف جدید برای جلوگیری از خروج از اعمال کرد. اما این سیاست ضعیف است، خروج دلارها را می گیرد و این را برای تامین کالاهای حیاتی مشکل کرده است.

ندان مواد غذایی برنج را جیره‌بندی‌اند، رستوران‌ها را تعطیل کرده‌اند، زیرا نمی‌توانند برای پخت و پز پیدا کنند، یای که می‌خواهند درا بها درا خاخا باشند.

ممنوعیت رداردها همچنین باعث انجام قطعات خودرو می شود به این معنی که نندگان پس از بیابی سرگردان ن.

[ad_2]

Emerson Brooks

گورو تلویزیون. حل کننده مشکل علاقه مندان به وب. ماون مسافرتی بی عذرخواهی تنظیم کننده.

پاربرگ سایت

تماس با ما