وظیفه افشاگری نظام از پرده زیازی نرفتن استقلالی هاروآرو: داستان سربازی رفتن یا نرفتن ۲ بازیکن استقلال تبدیل به سوژه یایی شده است. یطیایطی که روز گذشتهامل باشگاه استقلال اظهارات تندی درباره نظام نظام م که کیداکید روی سربازی رفتن دو زیکنازیکن استقلال کرده است، اشتاشت،ا ونا،ا،ا.

به رشارش فرارو، صحبت‌های جدید پرده از اتفاقات دیگری است که ست ستق استقلالی‌ها از آبان می‌دانند که ۲ بازیکنشان در نیمی از مشمول مشموها و این که اینکها به بازی کردن بازیکنان استقلال برای رفتن به زیازی الان آن‌ها در و نلا ن رند توجه دارند.

برای اولین بار پس از مدتها، خداوند به بنی اسرائیل پیام فرستاد و گفت: آخرین موعدی تعریف شده بود اول اسفند سفند ست است. این یناریخ برای همه یکسان است.

برای اولین بار بعد از مدتها رب العالمین رب العالمین سپاه پاسداران ناید اعزام م.

وی ادامه مهاد: اطلاع رسانی که کسبا کسب کرده ایم هیچ اعلام حضوری ثبت نشده است. به همین خ طراطر این عزیزان غایب یب. استعلام‌های کتبی هم صورت گرفته است، اما ملاک ثبت مامانه است که این اتفاق رخ داده است.

او گفت: «من خداوند هستم و نیستم. توجه به این که اعلام حضور نداشتند از نظر ما غایب یب.

این مام مسئول برنا برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سه صحبت می‌کرد ادامه داد: هر هرا آن‌ها صلاح بدانند خواهند کرد.

ت کیداکید کرد: دران ماه به استقلالی‌ها گفتیم نیانی و مرادمند فقط تا نیم فصل می‌توانند در تیم‌شان باشند. کیداکید با توجه به این دوازیکن آن‌ها تا نیم فصل فقط اجازه بازی دارند. به خاطر همین اعلام کرد که ما برگه اعزام را برای اسفندماه در نظر نظر. یای آجورلو در جریان بودند و در آبان ماه به ایشان تاکید کردند که این مشکل وجود دارد.

هدیاهدی ادامه مهاد: تمامی دانان ایرانی از سن س گیالگی سن یتتلیت یت یت یت. اگر می خواهید از شر بهم ریختگی خلاص شوید، باید از بهم ریختگی خلاص شوید، باید از شر بهم ریختگی خلاص شوید. االا که زمان ادای دین شده نان به دنبال قانون گریزی هستند به نحوی لباس سربازی را کوچک رندارند. اینان ناید افتخار ر به با لباسی. اسفنه بررسی های یلطی به بها داده شده است.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم