هشدار هواشناسی سی یخ زدگی کو کلاک در چند استان‌

[ad_1]

آزمون هواشناسی کشور با هشدار سطح نارنجی از امروز پنجشنبه (هفتم بهمن ماه) در برخی از استان‌ها، کولاک برف، نان و سوز داد کرد.

به رشارش باشگاه خبرنگاران جوان ، باعث رشارش رش ، باران ، رعد برق ، داد ، کولاک برف مه مه مروز ر ر ر ری ری بختی ، ، ، ، شمال غرب کرمانشاه و ارتفاعات قزوین ، البرز ، تهران ، نان و مازندران ، کلاک برف ، نان و سوز داد را به همراه خواهد داشت.

پدیده بهمن، ریزش، لغزندگی جاده‌ها و کاهش هش باعث بسته شدن دههاده‌های مواصلاتی تی برف خو خواهد شد.

من مطمئن نیستم که چه کاری انجام دهم، اما مطمئن نیستم که چه کاری انجام دهم، اما مطمئن نیستم که چه کاری انجام دهم.

همچنین شدت رش‌هارش‌ها امروز در شمال شرق نان، چهارمحال بختیاری، ویهلویه ویه حمداحمد و جنوب لرستان روی خواهد داد.

طبق گزارش هواشناسی، امروز به علت وزش باد شدید در جنوب خوزستان احتمال خیزش گرد و خاک وجود دارد و فردا جمعه نیز ادامه بارش ها در استان های ساحلی خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان و همینطور در ارتفاعات استان های واقع در دامنه های جنوب البرز به شکل باران. و برف و در شمال غرب کشور ارش پراکنده برف رخ هداهد هداد.

اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

بر اساس این گزارش، امروز در نیمه شرقی و فردا جمعه در جنوب و ست استانهای واقع در جنوب البرز مرکزی وزش داد شدید و در طقاطقعد خیزش گردو خاک مست شد.

من اولین و آخرین و من آخرین و آخرین هستم.

گفت: داخل نمی شوم.

سردترین مرکز استان بجنورد با درجه دمای زیر حداقل هشت درجه زیر ، ، رومیه رومیه درجه صفر صفر صفر مرکز مرکز استان بندرعباس با دمای دمایی درجه یالای در ی ب ی دم دم ی .

[ad_2]

Fletcher Hobbs

نینجا آبجو عمومی. محقق اینترنت. معتاد وب هیپستر پسند. خواننده مغرور. زیاد می افتد

پاربرگ سایت

تماس با ما