نرخ ارز سکه در هفته آخر آذر

[ad_1]

روآرو– سکه امامی در هفته پایانی آذرماه 20 هزار تومان گران شد اما سایر سکه ها کاهش قیمت داشتند. سکه امامی امروز شنبه 20 آذرماه 13 میلیون و 100 هزار تومان معامله شد و بعد از ظهر امروز پنجشنبه 25 آذرماه بین 13 میلیون و 120 هزار تومان معامله شد. در سوی دیگر سکه تمام بهار آزادی تا ساعت 13 امروز نسبت به اولین روز هفته با 20 هزار تومان کاهش قیمت 12 میلیون و 730 هزار تومان فروخته شد. نیم سکه و ربع سکه هر کدام 20 هزار تومان ارزان شدند و به ترتیب بین 6 میلیون و 880 هزار تومان تا 3 میلیون و 880 هزار تومان معامله شدند. اما سکه گرمی بیشترین ضربه را خورد و از 30 هزار تومان به 2 میلیون و 350 هزار تومان کاهش یافت.

سکه امامی; افزایش 20000 تومانی

سکه امامی از شنبه 20 آذر تا ظهر پنجشنبه 25 آذر 20 هزار تومان افزایش یافت. روز شنبه بیستم آذرماه طلافروشی ها این سکه ها را 13 میلیون و 100 هزار تومان فروختند و بعد از ظهر امروز اعداد به 13 میلیون و 120 هزار تومان رسید. بیشترین ارزش سکه امامی در هفته جاری سه شنبه 23 آذرماه 13 میلیون و 280 هزار تومان بود. صبح چهارشنبه افزایش قیمت ها در بازار طلا ادامه یافت و یکی دو ساعتی سکه امامی به 13 میلیون و 480 هزار تومان رسید، اما در همان روز تا پایان بازار، ارزش امامی به پایان رسید. . سکه با افت 360 هزار تومانی به 13 میلیون و 120 هزار تومان رسید. تومان کار خودش را می کند. همچنین کمترین قیمت سکه امامی روز دوشنبه بود که قیمت آن در 24 ساعت به 12 میلیون تومان رسید. سکه امامی در آن روز 12 میلیون و 980 هزار تومان بود.

سکه در طول هر بهار. کاهش 20000 تومان

سکه تمام بهار آزادی این هفته را با کاهش 20 هزار تومانی به پایان رساند. سکه تمام بهار آزادی در اولین روز هفته 12 میلیون و 750 هزار تومان قابل خرید است و قیمت این سکه ها در ساعت 13 امروز به 12 میلیون و 730 هزار تومان کاهش یافت. نوسانات سکه در بهار آزادی این هفته هرگز از 100 هزار تومان فراتر نرفت. کمترین قیمت سکه تمام بهار آزادی روز دوشنبه بین 12 میلیون و 650 هزار تومان ثبت شد و بیشترین قیمت پرداختی خریداران این سکه در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه اعمال می شود. سکه تمام بهار آزادی در این سه روز به 12 میلیون و 750 هزار تومان رسید.

نیمه بهار آزادی; کاهش 20000 تومان

نیم سکه بهار آزادی در روز جاری 20 هزار تومان ارزان شد. شنبه 20 آذرماه در مقابل طلافروشی روبروی نام نیم سکه بهار آزادی شش میلیون و 900 هزار تومان و بعد از ظهر امروز این عدد به شش میلیون و 880 هزار تومان کاهش یافت. روز دوشنبه 22 آذرماه، کمترین قیمت نیم سکه در هفته گذشته بین شش میلیون و 820 هزار تومان و روز شنبه 6 میلیون و 900 هزار تومان بالاترین را به خود اختصاص داد. هفته

سه ماهه بهار آزادی; کاهش 20000 تومان

قیمت سکه سه ماهه بهار آزادی این هفته 20 هزار تومان ارزان شد. پنج شنبه 25 آذرماه سکه بهار آزادی سه میلیون و 880 هزار تومان و در روز شنبه 3 میلیون و 900 هزار تومان فروخته می شود. همین عدد 3 میلیون و 900 هزار تومان بالاترین قیمت سکه هر سه ماهه این هفته بود و کمترین قیمت این سکه نیز روز دوشنبه 22 آذرماه 3 میلیون و 820 هزار تومان گزارش شده است.

سکه های طلا؛ کاهش 30000 تومان

سکه طلا آخرین هفته آذرماه را با افت 30 هزار تومانی به پایان رساند. خریداران سکه طلا روز شنبه 20 آذرماه 2 میلیون و 380 هزار تومان پرداخت کردند و ارزش این سکه ها بعد از ظهر امروز پنجشنبه دوازدهم ماه جاری به 2 میلیون و 350 هزار تومان کاهش یافت. البته کمترین قیمت سکه طلا در این هفته در روز سه شنبه 23 آذرماه 3 میلیون و 320 هزار تومان بوده و اولین رقم هفته یعنی 2 میلیون و 380 هزار تومان را باید بالاترین قیمت نسبت به این سکه ها در آخرین هفته آذر ماه دانست.

تغییر ارزش سکه در هفته آخر آذر

انواع سکه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

نوسان

هر سکه بهار آزادی

12 میلیون و 750 هزار تومان

12 میلیون و 750 هزار تومان

12 میلیون و 650 هزار تومان

12 میلیون و 750 هزار تومان

12 میلیون و 750 هزار تومان

12 میلیون و 730 هزار تومان

20 هزار تومان صعود

سکه های امامی

13 میلیون و 100 هزار تومان

13 میلیون و 100 هزار تومان

12 میلیون و 980 هزار تومان

13 میلیون و 280 هزار تومان

13 میلیون و 120 هزار تومان

13 میلیون و 120 هزار تومان

20 هزار تومان کاهش یافت

نیمه آزادی بهار

شش میلیون و 900 هزار تومان

شش میلیون و 880 هزار تومان

شش میلیون و 820 هزار تومان

شش میلیون و 850 هزار تومان

شش میلیون و 880 هزار تومان

شش میلیون و 880 هزار تومان

20 هزار تومان کاهش یافت

ربسکه بهارآزادی

سه میلیون و 900 هزار تومان

سه میلیون و 880 هزار تومان

سه میلیون و 820 هزار تومان

سه میلیون و 850 هزار تومان

سه میلیون و 880 هزار تومان

سه میلیون و 880 هزار تومان

20 هزار تومان کاهش یافت

سکه های طلا

دو میلیون و 380 هزار تومان

دو میلیون و 380 هزار تومان

دو میلیون و 350 هزار تومان

دو میلیون و 320 هزار تومان

دو میلیون و 350 هزار تومان

دو میلیون و 350 هزار تومان

30000 تومان تخفیف

[ad_2]

Alina Bentley

کاوشگر. کارشناس سفر. متخصص قهوه. طرفدار تلویزیون عمومی متخصص پرشور بیکن. برگزار کننده آماتور محقق فرهنگ پاپ.

پاربرگ سایت

تماس با ما