میلامی به هر عمل دشمن پاسخ قاطع طع

[ad_1]

من “

رار سرلشکر حسین سلامی صبح امروز (13 دی ماه) در اولین گردالگرد شهادت سردار سپهبداج قاسم سلیمانی رها رها نخواهیم هیم.

گفت: ما در عمل به ایم و در نان هم می‌گوییم هر عملی از دشمن یهلیه یها سر بزند، آن را با ضربه‌های متقابل، قاطع مستحکم مستحکم سخت می‌دهیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این بازدید درباره راهبردهای دفاعی ارتش در دفاع از جزایر سه گانه به ویژه بوموسی گفت: جزایر سه گانه بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک اجزای جدایی ناپذیر استقلال و پیشانی دفاعی ما در مقابله با دشمنان فرامنطق های است. .

این اولین بار است که این کتاب را می خوانم،

وی وضعیت و آمادگی های دفاعی و رزمی در این جزایر را مطمئن بخش، قاطع، محکم و خلل ناپذیر توصیف کرد و افزود: امروز برای ارزیابی و اطمینان از آمادگی های قوی در دریا و در مقابله با دشمنانی که گاهی رجزخوانی ها و لفاظی هایی همراه با خطر انجام می دهند، اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، ممکن است بخواهید آخرین مقاله ما را در مورد این موضوع بررسی کنید.

نمی‌گذا نمی‌گذاریم.

او گفت: “من خداوند هستم و من پسر خدا هستم.”

فزود افزود: توانمندی مقابله با زیرسطح های متخاصم و بیابی به یک نان زیرسطحی قدرتمند است، که هم حوزه کشف هم در زیر حرکت حرکت می کند، از جمله توانمندی ها است.

فرمانده کل سپاه هوشمند از این مینهای انبوه و تولید شده در نیرو، که از قابلیتهای عملیاتی فوق العاده قوی است را در کنار قابلیت رهایی از بمبهای هوشمند، از فراز توسط پرندههای با سرنشین و یا بدون سرنشین که قادر است متخاصم در عمق باشد. را را منهدم کند، از زله مظاهر اقتدار نیروی ییایی سپاه هانست.

سرلشکر سلامی نسل جدید پهپادهای عمود پرواز که از روی شناورها قادر به عملیات در بردهای مختلف هستند را از دیگر اجزاء اصلی توانمندی های نیروی دریایی ارتش برشمرد و گفت: انواع مختلفی از موشک اندازهای بیشمار همراه نیروی انسانی مؤمن و رشید انسان در دل که قادر هستند صحنه هستند. را به میدانی برای نشان دادن شجاعت‌ها و متهمت‌های ملت تل کنند، از دیگر جلوه‌های این اقتدار است.

فرمانده کل سپاه با اشاره به توانایی معنوی و رزمی رزمندگان و دریادلان جوان نیروی دریایی ارتش و شور، نشاط و انگیزه بالای آنها برای حضور در میدان های سخت و پر خطر، تاکید کرد: اینها همان رویایی هایی هستند که نشان می دهند سردار سلیمانی ها همچنان در سپاه زنده هستند. و در حال رویش هستند و این سرزمین هرگز از این گونه نان تهی نخواهد هد.

سردار سلامی در پایان با گرامیداشت سالروز شهادت سردار پر افتخار و جاودانه سپاه اسلام حاج قاسم سلیمانی، صحنه های بزرگی را در جهان اسلام برای مقابله با دشمنان کینه توز اسلام پی ریزی کرد، گفت: حاج قاسم فتح و ظفر را برای همه مردم آوردند و دشمنان. درا در تغییر نقشه سیاسی ناکام و شکست‌های جهان اسلام را به جبهه نان امتیلامی از زله آمریکا و رژیم رژیمی، مقق با بله تروریسم تروریسم گذاشت.

[ad_2]

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

پاربرگ سایت

تماس با ما