‌محمدیل‌محمدی: پرسپولیس پرسپوای قهرمانی پا پس نمی‌کشد

[ad_1]

یحیی ‌محمدیل‌محمدی بعد از دیدار پرسپولیس و مسابقات که با برتری بر صفر تیمش هاه بود، گفت: بازی سختی را بردیم و به درادر فنی ومینیوملومینیوم می‌گویم، زیازی کردن در مقابل این ین، کار رلی سختی است.

وی افزود: هما موقعیت شتن دارند اما ما از موقعیت‌هایمان استفاده کنیم. در دقایقی از بازی، تحت رار بودیم و به نظرم در رار باید بیشتر پاسخ می‌دادیم تا بازی را کنترل کنیم. یداید خیلی هماهنگ نبودیم، اما از بچه‌ها تشکر می‌کنم که یای این زحمت کشیده است.

رئیس یسلیس درباره اینکه دو بازیکن تعویضی او موفق به زنیلزنی زنی، اظهار راشت ب: دو بازیکنی که به آمدند ول زدند، انرژی نرژیادی وجود دارد و این انرژی به آنها کمک می کند تا گل بزنند. وقتی تیم میبرد، همه تیم برده و زدند، باخت ختای من است. از تشکر می‌کنم که مشکلاتی را برای پرداخت انجام می‌دهند.

گل‌محمدی درباره ادامه رقابت‌های قهرمانی با استقلال و اینکه در مورد کدام تیم برتر این ماراتن خواهد بود، گفت: هفته‌های زیادی باقی مانده تا قهرمان مشخص شود. استقلال تیم نگیزه‌انگیزهای است و تقویت شده و تیمی خوب حترا احترامی است. برا برای هر تیمی می‌تواند مشکل‌ساز باشد و در این میان به یای خوبی نداند. ین این فصل در درل و انتقالات به خاطر مشکلات قوی هراهر نشدیم، اما پا پس نمی‌کشیم. ازیکنان ما انگیزه زیادی دارند و قهرمانی‌های زیادی که کسب نمی‌کنند، به نگیزها انگیزه می‌دهد به این تجربه آخر آخر و انگیزه ر زا از دست.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدتی است که این مقاله را خوانده ام. از بدنی بدنی و کتیاکتیکی شرایطش ایده‌آل نیست، اما این بازی‌ها کمک می‌کند می‌کند بهتر شود.

اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، باید بدانید: برخی از اتفاقات،، ًاً توجهی به این مسائل ندارم، چون خودمان بحثهای بزرگ و کوچک کوچک و فنی ریماریم. هر کسی بخواهد رئیس سیوناسیون باشد، ما باید روی کار خودمان باشد و به این مشکل خودمان توجه کنیم که نتیجه بگیریم. ریاری به این کارها ندارم و کار خودمان را انجام می دهد.

گل‌محمدی همچنین خود نشست خبری گفت: بازی رامان سخت کرده بودیم، به طراطر که تحت فشار قرار می‌گیرد خوب ساس س. یلی که تیملا داشت را به نمایش بگذاریم و زیازی همیشگی را به طراطر پرس حریف یا روحی – روانی و جسمانی خودمان نداشتیم. حریف حریفا را خیلی تحت فشار گذاشت و بازی می‌توانست مساوی کند و حتی آنها برنده شوند. مقداری نسبت به این موضوع نسبت به اینها حساس تر و ناترانتر نیست. زیازی امروز درس خوبی های ما بود تا بیشتر روی طاط ضعف و نان پی ببریم و یاد روی کارهای تیمی کار ر. این دیدار می‌تواند در ادامه بیشتر به یسلیس کمک کند. با تشکر از زیکنازیکنانم تا آخرین لحظه برای پیروزی لاش ش. زیازی راحت نبود و ذهنیت برد زیکنازیکنان بیشتر از بحث های فنی نان کرد و این شخصیت نیانی در سالهای آخر خیر نتیجه نتیجه زیازی امروز بود.

ره رهاره اظهارات رشید مظاهری مبنی بر کره‌کره پرسپولیس با او گفت: نمی‌دانم چه چیزی بگویم. و وا او صحبتی نکرده و یاد آدمهای اطرافش که دوست شتنند او و به یسلیس بیاید صحبت صحبت کرده است. از طرف صحبتیا صحبتی با مظاهری نشده است.

سرپرست یسلیس در خصوص ظه اظهارات رضا درویش گرفتن از مه جامجم رجی خارجی: زیکنازیکنان آزاد در بازاری که آنچنانی ندارند. زیکنیازیکنی را از رویلم مایم و قرار چند چندلسه او را از نزدیک ببینیم. زیکنازیکن مدنظر روزمه بدی ردارد ردلی باید بدانیم در چه یطیایی است. این شرط برا بازیکن خارجی گذاشته‌ایم تا بدانیم چه وضعیتی ردارد.

گل‌محمدی در کنشاکنش به عدم زنی‌لزنی‌ زنی‌ در هله‌هلیس یسادآور دآور: مهدی زیکنازیکن خطرناکی است و یا می‌زدیم زدیم. اینا این ینال انتظارم از عبدی داد. یک بازیکن ممکن است روز بدی باشد و فکر عبدی بی بیابی بیاشت. مامد پاکدل اما، پرانرژی وارد زمین شد و نستانست گل بزند به او و خوبش تبریک می‌گویم.

گل محمدی در پاسخ به این سوال که آیا نسبتا نسبت به زیازی ضعیف پرسپولیس قوی تر شده است، گفت: بحث نیانی و میهمانی خیلی مهم است. زیازی در اراک شرایط خودش را دارد. رقابت به نان تیم میزبان شرایط بهتری ردارد. در بازی رفت ، ایط خوبی خوبی شتیماشتیم. اراکی‌ها تیم واقعا تیم خوب و یکدستیارند و، ارسال‌ها خطرناک ک. ومینیوملومینیوم تیمی نیست که حتی به راحتی ببازد و وابل سپاهان و استقلال امتیاز گرفت و فقط از پرسپولیس امتیاز نگرفت. ومینیوملومینیوم امسال مسابقات لیگ بوده است.

[ad_2]

Erica Ferrell

نینجا موسیقی غرور آفرین. حل کننده مشکل متخصص حرفه ای سفر. دردسر ساز. ارتباط گر مشتاق

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکورdigital currency tutorialGuide to buying household appliancesدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency channel