‌محمدیل‌محمدی د جوادند پل پاکدل سالم بود!

[ad_1]

یحیی ‌محمدیل‌محمدی پس از تساوی وی – یک تیمش در درانه گل‌گهر ‌گهران در هفته نوزدهم نوزدهم لیگ برتر اظهار داشت: بازی در مجموع نداندار و خوب بود. این یکی از بازیهای خوب لیگ یگ. شروع خوبی داشتیم و به همم هم. مراسم زودتر هم به برسیمل برسیم. تیم حریف با بازی بلند و مستقیم بازی را به زمین بیا بیاورد و دنبا دنبال گرفتن یا کسب بود که یک یستگ ایستگاهی موفق شد. انتظار خوردن این نوع را نداشتیم.

وی افزود: در دوم ب بازی بود و موقعیت دیادی روی دروازه‌ها نبود. در مجموع فکر می‌کنم سرعت زیازی خوب بود هم از نظر تاکتیکی و هم از نظر زیازی خوبی بود. این اولین بار است که این کتاب را می خوانم و مدت زیادی از انتشار آن می گذرد. به هر دو تیم به طراطر بازی شجاعانه‌ای که انجام می‌دهند تبریک می‌گویند. نتیجه نتیجه هم هم در مجموعادلانه نه بود و فکر فوتبال خوبی را شاهد هد.

مدیر یسلیس درباره اینکه در نیمه دوم تعویض تعویض عیاعی داشته و داد فرجی را آورده است، گفت: با این کار قامت تیم با بلندتر شدن بعد از دو تعویض قدرت تیم ما بهتر شد. در نیمه دوم روی هله موقعیت‌های خوبی داشتیم، لی یازی در درل تحت گل ما بود. فکر میکنم یلی شلوغ کاری ری. در این صحنه روی گل سالم ما خیلی صحبت کردم. وراور هم تحت تأثیر جو زیازی قرار گرفت و در خیلی‌ها ا زا مثل جایی که ترابی را پشت محوطه زدند، گذشت. یای خوبی در هله هاشتیم و خطاهایی که تیم حریف کرد داد داور ور. فکر داور تحت تاثیر آن قرار گرفته است. صحنه دید را دقیق‌تر ببینیم، یلی شلوغ‌کاری حریف بیش از اندازه شده و وراور کمی بازی را از دست داد.

‌محمدیل‌محمدی در کنشاکنش به سؤالی درباره نقطه ضعف ضعف‌لیس روی اشتباهات حامد لک در خروج و زیازی با پا، کرد نتظ: انتظار از زامد به طراطر عملکردش در دو گذشته گذشته د ا. خودم من هم انتظار دریافت این اینل را نداشتم. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

وی در مورد بازیکن بازیکن خارجی در چه مرح های قرار دارد، گفت: ًاقعاً وقت زیادی از ما گرفته می‌شود، یا جذب زیکنازیکن در این مقطع از فصلی که اکثر بازیکنان بی‌کیفیت هستند سخت است، ولی فیلم‌ها را نگاه می‌کنیم می‌کنیم و هیچ یا نیستا.

مدیر یسلیس درباره قوانین سازمان لیگ هم دست و پا گرفته است، نان کرد: قوانین مشکلی یارد، مشکلات شرایط مالی باشگاه است. هماهم زیاد در مورد بحث مالی،، لی الان کمترین درصد فتیافتی در کل لیگ برای تیمی است که پنج سال قهرمان شده و در حال حاضر تیم دوم است. فقط 35 درصد پرداخت شده و کمترین میزان دریافتی را کاهش داده است. امروز همار بود پرداختی داشت، یلی آنقدر رقم ختیاختی کم بود که مام از بچه‌ها راضی نشدند این مبلغ را دریافت کنند. این تلات مالی واقعاً ضربات جبران ناپذیری به تیم زدها زده است. نهانه هنوز هم حل نشده است. یرغملیرغم این همه فشاری که خود منا استعفا آوردم، هنوز این ینلات د ردارد. یای طلایی را در نقل وانتقالات از دست دیمادیم و پنجره بسته بود. همه این ینلات به خاطر طرائل مالی ی. هنوز هم زیکنازیکنان ما درگیر این ینائل هستند و هیچ انگیزه ای از طریق طریقاداش وجود دارد. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. درویش هم از زانی که نبوهیا انبوهی از زلات و اوج وجان وجود داشته است. او هم زحمتش را می‌کشد، یلی برای حل مشکلات تافی فی. او از صبح زود در شگشگاه است،، یلی هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است.

برای ارتباط با بهلره درباره اینکه آیا به، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید. صحنه دیدم و بچه های یالیز دیدند. انم قانون را می‌دانید یا نه اگر توپ به دستش خورده خورده شد بالای کتف خورده خورده به هیچ هندی نیست. نان ق قانون داوری را مطالعه کنند. آنقدر جو وریاوری را امروز خراب کردند که بازی از دست وراور خارج رج. به هیچ وجه هند نبود، یا تا آخر بازی به وراور فشار ر. حتی آخر زیازی هم این صحبت را می‌کردند و این جو را برلیه داور کرده بود. وراور هم تحت آن صحنه رار بود.

[ad_2]

Morgan Bullock

هاردکور الکل ماون. علاقه مند شدید به اینترنت دوست داشتنی توییتر متعصب. دردسر ساز.

پاربرگ سایت

تماس با ما