متن کامل قانون برنامه ششم توسعه- اخبار سیاسی تسنیم

تبصره2- مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم درصورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین میشود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است. در معناي كلي ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوریهای نو جهت افزایش تولید و بهرهوری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است . پ- دولت موظف است ردیف متمرکزی را درقوانین بودجه سنواتی بهجبران عقبماندگیها و ارتقای شاخصهای برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد بهگونهای که این شاخصها سالانه دهدرصد(10%) افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستانهای برخوردار کشور برسد. 1- قیمت خردهفروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذیربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید. به نظر میرسد از آنجائیکه طایفه پازوکی ها در بخش شمالی دشت ورامین استقرار داشته اند این منطقه تحت عنوان بهنام پازوکی نام گرفته بوده. استان خراسان شمالی کتابخانه شهدای طبرنهاد کتابخانه های عمومی کشور. رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی ظهار داشت: ۴۰۰ دانشجومعلم از محل ردیف ۴۰ هزار استخدامی از طریق کنکور سراسری برای این مرکز آموزش عالی منظور شده و ۳۰۰ نفر هم از طریق ماده ۲۸ دانش آموختگان دیگر مراکز دانشگاهی، مشروط به گذراندن یک دوره آموزشی یکساله در زمینه دروس مهارتی، به این دانشگاه – ادامه خواندن – اختصاص یافته است.

بهترین سایت خبری

1- هزینههای مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرستهای ذیربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود تأمین کنند. بهمنظور تأمین هزینههای مربوط به راهاندازی، نگهداری و بهروزرسانی سامانههای کنترلی خودرویی بارگنجی (کانتینری)(ایکس ری) و تجهیزات مربوط به آن صاحبان بار یا خودرو مکلفند به هنگام کنترل و صرفاً در مبادی ورودی و خروجی نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام کنند. 4- شهرداریها و دهیاریها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند بهمنظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیستو پنجدرصد (25%) و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور ششماه و بالاتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز میباشد و آرامستانها بدون أخذ هزینه اقدام نمایند. الف- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاستهای کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی 29/2/1389 اقدام نمایند. هم اکنون دانشجویان در ۱۳ رشته مقاطع کاردانی، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی پیوسته این مجتمع آموزش عالی تحصیل میکنند. در سال ۱۳۵۹ همزمان با تعطیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، تغییرات بنیادی در برنامه های درسی و آموزشی انستیتوهای تکنولوژی اعمال و پس از بازگشایی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، با تکیه بر اصول حاکم بر آموزش های فنی و حرفه ای و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی، مراکز مذکور مجددا عهده دار اجرای دوره های کاردانی با هدف تربیت تکنیسین فنی در رشته های مختلف مورد نیاز بخش های صنعتی کشور گردیدند.

برای مثال ظرفیت بعضی دانشگاه ها در بعضی رشته ها کم یا زیاد می شود. آمارها نشان می دهد اکثر این کشورها در شرق اروپا قرار دارند. در گذشته شمیران بخشی از ناحیه قصران بزرگ بوده است. بدین منظور لازم است خوراک مورد نیاز برای واحدهای مجتمعهای تولیدی که پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تأمین آب و برق مورد نیاز آنها میسر است و مشکلات زیستمحیطی ندارند، با هماهنگی وزارت نفت تأمین گردد. ب- بهمنظور افزایش خدمات سوخترسانی به کشتیها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایتهای لازم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمتگذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوقها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخترسانی به کشتیها را بهنحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل دهدرصد(10%) سالانه، سهم کشور از بازار سوخترسانی به کشتیها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به پنجاه درصد (50%) برسد. ب- دولت مکلف است طرح جایگزینی محصولات کمبازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را سالانه بیستدرصد(20%) از سال دوم اجرای قانون برنامه با اعطای مشوقهای مورد نیاز اجراء نماید.

سطحبندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز اینگونه خدمات صرفاً براساس راهنماهای بالینی، طرح فاقد نام تجاری(ژنریک) و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود. شاهنامه فردوسی را می توان در شمار اسناد قدیمی که از دماوند نام برده است، به شمار آورد. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، سالانه نسبت به ارائه تسهیلات مسکن فقط یکبار با سود حداکثر چهاردرصد (4%) به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل ششماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی میباشند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیلات مسکن دریافت ننمودهاند از طریق بانکهای عامل اقدام نماید. مثلا در روسیه، تخمین زده می شود که حدود 15 میلیون مسلمان زندگی کند و از اوکراین هم آمارهای ضد و نقیضی در دست است که حداقل آن حدود 400 هزار ساکن مسلمان است. ت- ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینههای تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهادهها و غیرآن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده میشود، ممنوع است.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم