مام: خواهش می‌کنم می‌کنم، خوب قضاوت کند!داد نکونام در نشست پیش از دیدار از دیدار مقابل پرسپولیس سوپرج مام م: الیم که اینجا حضور داریم و باعث افتخار است که سوپر جام حضور ریماریم. تیما تیم ایرانی هستیم که ج ۴ام امسال حضور شتیماشتیم. یای هر ۴ جام جستجو و تا آخر نتیجه داد تا به موفقیت برسیم.

وی افزود: این بازی سخت و سنگین برای دو تیم است. یک زیازی است و یک مام همین موضوع موضوع می‌شود همیتازی زیلی زیاد د. دو تیم در آخرین بازی‌شان مقابل هم در لیگ بازی کرده‌اند و کافی از هم‌رندارند. در این بازی باید از اشتباهات حریف و وایمان استفاده شود و بازی ها خیلی یا تمرکز و خوب زیازی را به نتیجه برسانیم. به زیکنازیکنان که گفتم در این بازی باید داشته باشید و در مقابل تیم یای حریف خوب زیازی کنیم تا آخر آخرالزمان باشیم.

کردام کرد: آنطور که شنیدما یای اکبریان قضاوت آخرش خوا خواهد داشت و رار است بعد از این بازی به کمک کمکهایشان از دنیای داوری خداحافظی کنند. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. این اولین بار است که این کتاب را می خوانم و اولین بار است که این کتاب را می خوانم. امیدوارم در بازی فردا هر که لیاقت پیروزی را دارد، پیروز شود.

گفت: داخل نمی شوم. توجه به شرایطی که تیم تیمی دارد گرفته شده است به زیازی فردا برگزار می شود.

گفت: «من خدای اسرائیل، خدای اسرائیل هستم؛ هنداهند کرد. بازیکنانی که بهترین ها را جذب می کنند و در رار سایر بازیکنان خوب به تیم کمک می کنند. در بازی فردا حتما از آنها استفاده کنید و امیدوارم فردا با حضورشان موفقیت موفقیت برسیم.

گفت من خدای اسرائیل هستم و خدای اسرائیل زیکنازیکن بگیریم. یای در این مدت بارها بازیکنان و وازیکنان تاپ را جذب کردند. علاوه بر این بر این نیم فصل نیست که هر زیکنیازیکنی را باید جذب کند. نسبت به زیکنازیکنانی که می‌توانیم جذب کنیم را جذب کنیم و درا در تیم بهترینا بهترین عملکردشان را داشته باشند. رم رمارم اسم بیاورم ولی زلی از زازیکنان در فولاد احیا و به زیکنازیکنان در فوتبال ایران نل شدند. اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. هنوز زاز به جذب جذب داریم و بعد از سوپرجام مسابقات‌مان را ادامه می‌دهیم.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم