فعافع تیم یلی پرسپولیس یسا یای ادامه بازی‌اش انتخاب بمرتضی یلی گنجی یکی از بهترین مدافعان فوتبال ایران طی سال‌های ی بوده و در مام جهانی نی روسیه هم به فیکس فیکسای تیم تیمی به نان رفت. مرتضی که بعد از ز در نفت نان و تیم ملی لی ژیونر در حال حاضر حاضری از تیم شنزن ست است. در این حال طی دو سال گذشته رهاارها صحبت از بازگشت این بازیکن به فوتبال ایران و حضور در یکی از دو مطرح شده یتختایتخت یتخت گوش می‌رسید.

مرتضی هر وقت با سوالی در ویژه زگشتازگشت به فوتبال ایران می‌شود می‌گفت طی طی یکی از سال‌های آینده به ایران می‌آیم و تیمی که از نقشششقش می‌کردم.

مرتضی در آخرین حبهاحبه خود در پاسخ به این سوال که رار پرسپولیس است یا استقلال گفت: همه دوستانی که من زا از نزدیک می‌شناسند می‌دانند من رار چه تیمی هستم و دوست دارم در چه تیمی زیازی کنم. یلی فعلا دوست رمارم به ایران بیایم. طراطر که در ورزشگاه ها نیست! اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، ممکن است بخواهید آن را بررسی کنید. نطورانطور که قبلا گفتم فکر کنم ۲ا ۳‌سال دیگر به ایران بیایم و در خدمت تیمی که به آن علاقه دارم.

وی اضافه کرد: که گفتم من در حال پشت سر شتناشتن دوران نقاهتم هتم. باشگاه متأسفانه هم یک مقد رار در دراخت ختالباتم کوتاهی هی. االا من در این زمینه با باشگاه صحبت خواهم کرد و ببینم چه یطیایی پیش پیش. من دوسال دیگر با شنزن قرارداد دارم، اما اگر پولی به من قطعی شود و شروط شرایطی باشد که من هماهم توافقی حاصل شود، به فیفا شکایت خوا هم سعی می کنم.

چندی قبل پورعلی گنجی گفته، درمادرم به شدت پرسپولیسی است ست،لی یادرم از زاران سرسخت استقلال است ست. اما خود مرتضی طرفدار کدام تیم است

یای ما از دوستان نزدیک و زیازیان پورعلی گنجی طی ‌هال‌های گذشته می‌گویند، مرتضی شدید پرسپولیسی است ست رهاره برای دوستان استقلالی اش کری نداند. او حتی به نوانواده و دوستان خیلی نزدیک خود اعلام کرده بعد از زازگشت به فوتبال ایران، پیرا پیراهن پرسپولیس را برتن هداهد کرد و به آرزویان بچگی خود رسید.

.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم