سکوت و عتناعتنایی یی دستمزدِ دستمزدِلاش شان فوتبال

[ad_1]

ریاری ایرنا: هفته گذشته در یالی تیم ملی یال زنان ایران از رنکینگ نیانی خارج شد که نلان فدراسیون در ادامه در نامه ای مه و عطناعتنایی را به ایرا یرا بها کرد.

این روزها بحث تیم تیمی یال زنان از رنگینگ نیانی داغ است و سیوناسیون فوتبال هم نندانند همیشه سکوت اختیار کرده است.

ای سرما و یخ زدگی نان بر روی فوتبال زنان نیز اثر گذاشته شده و تقریباً ۲ استال است که ییایی در تیم لی و اردوهای آن و رهاهای تدارکاتی دیده نمی شود.

اگر می‌خواهید با تکنیک‌های امروزی که برایتان پیش آمده آشنا شوید.

موضوعیال موضوعی در این میان مطرح می‌شود می‌شود که نان فوتبال ایران از چه چیزی سیوناسیون توقع راندارند تا از آنها حمایت کنند. سکوتلما سکوت لیلا صوفی‌زاده نایب رئیس زنان بزرگ فدراسیون فوتبال جای یک علامت سوال برا برای همه پرست است.

فردی که نداند از حق نان ایران دفاع کند اما پس از تیم تیم یال زنان از رنگینگ نیانی سکوت اختیار کرده و سخگویاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران نیست.

سکوت و عتناعتنایی یی  دستمزدِ دستمزدِلاش شان فوتبال

هر چند فریده عیاعی نایب رئیس سبق اسبق فدراسیون فوتبال در این زمینه نان کرد: عا اعلام می‌کنم. وقتی هاه فدراسیون به فوتبال دختران مثبت شد، نان هم موفق شد و این یکی از مهم ترین کتورهاکتورهای رشد فوتبال زنان است.

حتی اگر این حرف حرف هم باشد، باید در شرایط بحرانی حداقل شاهد شکسته شدن سکوت نلان باشد. فرد دیگری که نداند در این زمینه بهتر انجام شده است، فریدون معینی مسئول فنی فنی فوتبال است. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

ینال این سوال پیش است که فدر سیوناسیون فوتبال باید بخاطرنامه و مجمع انتخاباتی چرا از فوتبال زنان غفلت ورزد و آن را به خودال خود کند.

سکوت و عتناعتنایی یی  دستمزدِ دستمزدِلاش شان فوتبال

نان فوتبالیست باید برای تغییر شرایط انگیزه خود کسب کسب نگیزه دست به منان فرد فردی شوند. نیایندگانی که ذره‌ای به خود زحمت نمی‌دهند از حق فوتبال زنان ایران دفاع کنند.

⁇ برابر گفته قهرمانان اسبق تیم یلی در نان خدیجه سپنجی یبایب رئیس اسبق فدراسیون فوتبال، ویات ترتارت زیادی برای یاع از حق و حقوق نان داشت و به رال دی.

که ملم است ستلان فدراسیون فوتبال تلاشی برای رسیدگی به امور فوتبال زنان ندارد. برای اولین بار بعد از مدت ها کسی نبود که به او کمک کند. . او گفت:

[ad_2]

Sam Mcknight

دانشجوی آماتور. مجموع ماون سفر. کارشناس مواد غذایی بیکن نرد. کارآفرین. فن آبجو. عاشق فرهنگ پاپ

پاربرگ سایت

تماس با ما