راکاترمارک آزمایشی مایکروسافت برای رایانه های که از ویندوز 11 نیانی نمی توانند – زومیت کنند.


گفت: داخل نمی شوم. تصمیم یکروسایکروسافت باعث خشم از همه افراد شد که قاقانه منتظر انتشار ویندوز ۱۱ بودند او گفت: «من خدای اسرائیل و خدای اسرائیل هستم.

اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا با ما تماس بگیرید. مقع، مایکروسافت در بخش رار نصب ویندوز، یای سیستم‌هایی که نندانند ویندوز ۱۰ جرا اجرا می‌کنند، هک رسمی رجیستری یا دورزدن بررسی‌های TPM و پردازنده‌های ارائه شده است.

ین‌این، مایکروسافت هشدار داده بود تضمینی یا انتشار به‌روزرسانی برای دستگاه‌هایی که زهازهای ویندوز ۱۱ را نمی‌توان داشت، نخواهد داشت. یام‌های این شرکت، ۱۱ روی سیستم‌های نصب‌شده پشتیبانی‌شده توصیه نمی‌کنند. پیشنیا پیش‌نیازهای اعلام‌شده عملکرد و امنیت بهتر را تضمین می‌کنند.

اگر قبلاً ویندوز 11 روی دستگاه‌های پشتیبانی‌نشده نصب شود، ممکن است ست و ترماترمارک روی پاپ پ. ویندوز در فیسبوک فعال نیست اما روی برنامه‌ها یا پنجره‌ها پنجره‌ها یای وب تأثیری هداهد داشت.

واترمارک دسکتاپ به‌سادگی بیان می‌کند که مدنظر در سیستم وجود دارد. ممکن است این ینار برخی از کاربران را عصبانی کند کند اما از آن جاکه مایکروسافت قبلاً درباره آسیب احتمالی نصب ویندوز 11 یا رویی پیشتیبانی هشدار داده بود، ارائه این واترمارک خیلی تعجب نیست.

رار ویندوز ۱۱ ۱۱ای دستگاه های یاسازگار

در اسکرین‌شات بالا مشاهده می‌کنید، این در مهیامه‌ای نیز هراهر می‌شود و کاربران را به یاد می‌آورد که سیستم‌ها را از ویندوز ۱۱ پشتیبنیانی نمی‌کند.

الهه های مرتبط:

ضرالحاضر، این هشدارها در دو نان نشان داده می شود: روی پاپ و در برنامه های سطح تامل. اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. هما همانطورکه ، ،ایش واترمارک رک به صفحه دسکتاپ و برنامه محدود شده است.

گفت: تو را راحت نمی گذارم: نزد تو می آیم. Valleyyan‎ ذکر این شرکت در حال آزمایش واترمارک جدید در دلد د 11 11 است که شاید این تغییر با به‌روزرسانی Sun Valley 2، نسخه‌های نسخه‌های نیز هراهر شود.

آینده‌ی یایانه‌هایی که از ویندوز ۱۱ نیانی نی

رار نصب ویندوز ۱۱ روی هاه های پشتیبانی نی

مایکروسافت هنگام نصب ویندوز 11 روی ههاه‌هایی که از این ینامل پشتیبانی نمی‌کنند، پنجره‌های پ‌آپیاپ‌آپی را ارائه می‌کند که در آن مامل روی سیستم را به کاربر نا نا نصب می‌کند. اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

گفت: داخل نمی شوم.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم