دردسر جدید یحیی یحیی 5 ۱۰ زیکنازیکن پرسپولیس یس درانه نهایان ناردادبرای ارتباط با ‏حمدل حمد هیاللهی هی‏، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید.

در حال حاضر ۱۰ بازیکن تیم فعلی پرسپولیس در نهانه پایان مدت رداردادشان هستند که ًاً به اندازه یک تیم مامل است و این نمی‌تواند نگران بشود. ز ردارداد با بازیکنانی مثل عالیشاه، مهدی مهدی عبدی سیامک مک و مدامد لک و در نظر نظر رداردادهای دو سه هاله بازیکنا نا بها بها بها بها بها بها.

سیدجلال حسینی، مهدی ترابی، سعید آقایی، میلاد سرلک، عیسی آلکثیر، علی شجاعی، رضا اسدی، محمد شریفی، مهدی مهدیخانی و احسان پهلوان 10 بازیکنی هستند که در پایان فصل آزاد می شوند، اما ظاهرا هنوز هیچ اقدامی برای تمدید قرارداد آنها صورت نمی گیرد. نگرفته یا کار برای مبارزه با آن‌ها به بهل خیلی یاتی و پیش است رفته است

در این جمع میلاد سرلک که این فصل بیشتر از هر زیکنیازیکنی در ترکیب پرسپولیس قرار گرفته و بیابی بیترین زیکنازیکن در زاز حمله بوده است ًاً اولویت‌های تمدید هندهند هند است. دو زیکنیازیکنی نیست که تیمی با پوشیدن پیراهن ملی بعید یای لژیونر شدن شتهاشته باشند یا حداقل لیگهای امارات و قطر را برای کسب درآمدهای بر برابری هدف گرفته شده شنداشند شوند. اتفاقی که یک بار برای ترابی خوش‌یمن، اما دلیل نمی‌شود که دوباره قید رفتن به رژ رجارج از فوتبال ایران را بزند و به فکر یرا درآمد کسب شود.

توجه به کیفیت کیفیت لیست بازیکنان مورد اشاره احسان پهلوان که تات اصلی است دسته بعدی رار می‌گیرد و تمدید وا او هم جزو اولویت خواهد داشت.

عیسی کثیرل‌کثیر و سیدجلال هم با وجود سن بالای می‌شان در دسته‌های دست‌ها قرار می‌گیرند، البته در مورد عیسی جراجرا کمی پیچیده‌تر است و همه چیز را می‌بینند که این بازیکن ارتباط دارد.

در مورد تمدید تمدیدارداد رضا اسدی، اما نگرانی‌هایی وجود ردارد. قعیتا قعیت اسدی سدیاقل تا اینجا فصل خرید موفقیت های پرسپولیس یس و محمدی محمدیل محمدی همان قدر بود که یای خریدش آشتیاق داشت و به شگاشگاه فشا ر ین شد.

ازل محمد شریفی و نیانی هم قطعاً شریفی، تمدید رار رارد.

ایران ن

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم