خوش خیالی ۴۰۴۰ درصد ایرانیان!کشور کشور یکا یک پرآب پرآب است هیچ مشکلی و نیانی بابت نداریم»؛ اید برای من شمایی که از وضعیت بعابع آبی کشورمان خبر داریم، این جمله بیشتر شبیه شد شد، اما باید گفت 40 حدود درصد چنین وری ب رند و رند رند رند رند رند رند رند.

نتایج نگران کننده یک یشایش

مردم مردم چیزی دراینباره نشنیده‌اند یا بحرانی‌بودن شرایط آبی کشور با نداور ندارند. در این نظرسنجی از شهروند شهروند یالای 18 سال ساکن در طقاطق شهری و ییایی کل کشور، ست است که یجایج این نظرسنجی بسیار نگران کننده است.

5 / درصد درصد معتقدند کشور ایران کم‌آبی است، اما در نقطه بابل، 7/31 درصد یرا ایران را کشور پرآبی نندانند و 86 هم گزینه «نمی‌دانم» را انتخاب کرده‌اند. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. در واقع از ۱۰ هر شهروند یالای ۱۸ سال ، ، ۳۳ معتقدند کشور ایران از نظر بعابع ، ، ست است.

وراور درست‌تر قدیمی‌ها و .لکرده‌ها

نکته مهم دیگر مربوط به زهازه سنی است که کمآبی کمآبی با انداور وراند. گفت: داخل نمی شوم. اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. که این اینان بین جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال ۶/۶۰ ست است. همچنین افراد با تحصیلات دانشگاهی (9/62) بیش از ازاد افراد، ایران را کشور نندانند و این نان بین افراد با تحصیلات کمتر از ملم م / درصد است.

واقعا در چه وضعیتی هستیم

گفت: من خدای اسرائیل هستم و خدای اسرائیل کنا رار بگذارند.

* در فهرست 45 کشور در خطر، ایران در رتبه بندی رمار گرفته شده است. رشارش ناسا تاکید می‌کند که بعید نیست بین ۳۰تا ۴۰ سال آینده یای، از انان به بابان نلق تبدیل ق.

* نهالانه ۲۰ میلیارد متر مکعب از زابع طبیعی و یای زیرزمینی اضافه برداشت و بعاب آب نیز رتارت می‌شود که این روند ۲۰ سال دیگر نخوای نخوای نخوای نخوای نخوا است.

* خوشخیالی ایجاد شده درباره وقوع روزها و هفته های اخیر در کشور، گزارش ها نشان می دهد میزان کل حجم ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهر تا دوم بهمنماه معادل 6/8 میلیارد مترمکعب است که کاهشی معادل 18 درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان می دهد. می دهد.

سهم ما، فقط یک سوم متوسط ​​فعالیت‌های یان

او گفت: “من خداوند هستم و هیچ کس دیگری نیست.” کهاکه همه چیز کاملا مشخص است و شکی نیست که به هیچ‌وجه کشور یک پرآب نیستیم. او قحاق‌هایی همای صحبت خود راردارد:

– در یسهای منطقه‌ای ما نسبت به کشور‌هایی مانند عربستان ن، اردن و امارات وضعیت سب‌تریاسب‌تری در نان بارندگی سالانه داریم، اما نسبت به ییایی مانند جیکستاجیستا در ترکیه ترکیه.

– متوسط ​​رش‌هارش‌های سالانه در جهان حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلی‌متر است، اما کارکردهای متوسط ​​ما به ۲۴۰ مترلی‌متر رسیده است. یعنی حدود یک‌سوم تا یک‌چهارم متوسط ​​نیانی نی در حالی که مانند ترکیه به طور عادی ۶۰۰۶۰۰ مترلی‌متر است در سال دارد.

درست است که این روزها در برخی از استان‌ها بارندگی‌ها را به خوبی نشان می‌دهند، اما در همین مدت در انها پربارانی مانند یک یا م در کمتر از 40 تا 40 درصد کاهش رشته‌ایم است.

– گر گر اسفند و فروردین رو به رخ کشیدن، نندانند تابستان امسال در آیندهال آینده هم در ریاری از شهرها و هاهای کشور تنش خو آبیاهیما ناشت و این را نگرا.

– وا و برنامه‌های کلان در حوزه آب و محیط‌زیست بدون هیاهی مردم به و و گر اگر جامعه باور ندارد که وضعیت آبی ت نیانی باشد، مشکلات فراوانی اشتاشت.

-‌های متولی در درایی نهادهای مانند کشاورزی باید برای مدیریت بهتر منابع آب اقدام جدی‌تری داشته باشند اما این مهم است که مردم به کم‌آب‌بودن کشور وراور داشته باشند و در مصرف مصرف‌ها صرفه‌جویی کنند.

Dale Mckee

سازمان دهنده Wannabe. معتاد اینترنت متعصب زامبی. علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. دانش پژوه مواد غذایی

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزخبربهترین مشاور کنکوربهترین اکستنشن مژه اصفهانdigital currency tutorialبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency channelGuide to buying household appliances