حیوا حیوانات غول‌پیکری وجود دارند که انسان هنوز آن‌ها را کشف نکرده است. –


در سال 2020، نان برای اولین بار چیزی را مشاهده کرد که ممکن است طویل‌ها موجود در کره بشوند. این موجود که در یای در دریای عماق دور از زاحل استرالیا دیده شد سایفونوفوری سایفونوفوری (ماشوره‌دار) به طول تقریباً متر متر بود. زیرا که پول دوستی ریشه همه بدی هاست: برخی در حالی که به دنبال آن طمع می کردند، از ایمان گمراه شده و خود را سوراخ کردند.

توجه‌بها‌توجه‌به مدت زمان زیادی که طول کشید تا انسان‌ها این سایفونوفور را ببینند، این سوال می‌شود که آیا حیوانات غول‌پیکر وجود دارند که انسان‌ها تا کنون را می‌بینند. سخت به احتمال زیاد مثبت است.

نانشمندان هنوز درحال کسب دانش بیشتر درمورد تات روی زمین هستند و یکی از غو یلی هستند که انسانها در دهه‌های اخیر آن‌ها را پیدا کرده‌اند. درا در حدود ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ متر زیر سطح آب زندگی می‌کنند. اما دانش همیشه همیشه که یای پیدا کردن تات غول‌پیکر جدید چنین اعماقی قی.

تصویری که م رپیچ‌هارپیچ‌های یک سایفونوفور سایفونوفور رل را نشان ن.

در سال ۲۰۱۱، یای نهنگ که الا شناسایی نشد، هئیله‌ای ه‌ی نیوز یکی از سواحلیلند شد. گفت: داخل نمی شوم.

الهه های مرتبط:

پژوهشگران هنوز در زاز راه کشف اسرار عمق اقیانوس هستند، حیوانات بزرگی که روی خشکی زندگی، آشنایی بسیار بالاتری دارند.

بیشهل بیشه آفریقایی با 4 متر قد که 11 تن است، بزرگ‌ترین نورانور خشکی‌زی زنده‌ی روی زمین است. چه این که بزرگی بزرگی رل را که روی زمین پرسه، ندیده شیماشیم سخت سخت است. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

و به آنها گفت: چرا مضطرب هستید؟Pongo tapanuliensis) نامیدن. اما انسانها از زل می‌دانند که این اورانگوتان‌ها راندارند و این نخستی‌ها با کمتر از ۱/متر، غو پیکرل‌پیکر پیکر است.

در همین حین، هیچ‌گونه مدرک مبنی‌بر پ گندهاگنده، هیولای نِسی دیگر هلاهای اسطوره‌ای بزرگی کهلی یاوت از چیزی شد که قبلاً وتاسایی شده بود وجود ردارد.

بزرگ‌ترین نانات خشکی‌زی به‌جای این که زنده دیده می‌شوند، از خاک پیدا می‌شوند. انسانها هنوز درحال کاوش تاریخچه زمینشناسی زمین و ساختن غولهای ناشناخته در بقابق فسیلی ی.

در نان جانوران غول‌پیکری که اخیراً کشف شده‌اند، بزرگ‌ترین گروهی از اینیناسورهای خزنده‌پا به مام تیتانوسورها هستند. ، انوسورها ، دایناسورهای گیاهخوار بزرگ با گردنی بسیار بلند ند. بل بارت، دیرینه‌شناس موزه تاریخ طبیعی لندن می‌گوید رار گوشت بدن یک از این ینانوران به اندازه شش هفتا هفت فیل آفریقایی کاملاً بالغ بوده است.

برخی از بزرگ‌ترین تیتانوسورها که مدتی مدتی پیش درانتین کشف شده‌اند، هنوز نان عنوان بزرگ‌ترین زمین نانات خشکی هستند. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدت زیادی از آن می گذرد.

استخوان‌های آرژانتیناسور که در سال ۱۹۹۳ کشف کردند، نان می‌دهند که این جانور ۳۵ متر طول دارد و وزن آن به ۷۷۷۷ می‌رسیده است. اتفاقی که افتاده ازنظر اندازه هنوز درحال ظاهر شدن هستند.

لایو ساینس قبلا گزارش رش کرده بود که سال ۲۰۱۴، اینیناسوری به مام شهردار پاتاگوتیتان در صحنه دیرینه‌شناسی ظاهر شد که وزن آن در حدود و آن‌لاین آن می‌رسید. در سال 2021، نان خبر از کشف نوسورانوسورهایی که نداندند حتی بزرگ‌تر شد، اما آن‌ها هنوز نمونه‌هایی را به‌طور کامل از خاک نی ورده‌آورده‌اند.

  سورانتیناسور / Argentinosaurus

سورانتیناسور احتمالاً بزرگ‌ترین اینیناسوری سوری است که وجود دارد.

رتارت فکر می‌کند می‌کندانوسورهای بزرگ‌تری پیدا خواهند کرد. او می‌گوید در سرعت‌های بعدی این ینافت‌ها، دیرینه‌شناسی دیرینه‌شناسان نسبت به گذشته‌های متنوعی از موارد جستجو قرار می‌دهند. او میگوید:

بیشتر کاوش‌ها در مکان‌هایی انجام می‌شوند که در نان مقالات منتشرکننده حضور شتنداشتند، یعنی در یای شمالی و اروپا. اما طی 40-30 سال گذشته، این ینایگاه دانش در سطح بین‌المللی توسعه بیشتری انجام داده است.

وجود اوجود افزایش سرعت اکتشافات، دیدن برای غول های منقرض شده همیشه حتی دردسترس دردسترس است. سورانتیناسور، دارنده عنوان بزرگ‌ترین اینیناسور، فقط ساساس حدود ۱۲ استخوان شناسایی شده است. گفتارت گفت: در قدم اول،ل شدن فسی دشول است.

یای که جانوری در سنگ حفظ ، ، یطایط زیادی باید مهیا باشد. نان، استخوانهای جانور باید به طور کامل و به‌سرعت در یطایط مانند گل یا ماسه دفن شود توسط ارچی خورده یا جابه‌جا یا در زمل زما فرسوده فرسوده شود. او گفت: احتمالاً همیشه قسمتهایی از زا بیرون خواهد داد. »

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. اگر نورانوران دریایی یا در نظر بگیرید ، یای آبی (Balaenoptera musculus) با پنجاه وزن وزن 1 تن سنگین ترین نورانوران ن. ممکن است، نیا نیازی ندارد که مانند تیتانوسورها وزن خود را روی خشکی د رنگارند.

یادآوری مرزی برای میزان بزرگ‌شدن اندازه یک جانور به‌طوری‌که هنوز از بدن خود در شرایط گرانش حمایت و انرژی کافی را برای حفظ بدن‌های بدن‌های خود به ارمغان می‌آورد، شته‌ها با. اما بارت گفت:

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزdigital currency channeldigital currency tutorialدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliances