جدیدترین جدیدترین محافظ گوشی های یامسونگ

[ad_1]

روآرو- آخرین رش‌هارش‌ها برخی از یای محافظ گوشی‌های سامسونگ سریلکسی اکسی ۲۲ نشا نشان ن.

به بهارش فرارو رو چندا چند روز قیاقی مانده تا شرکت سامسونگ از سری سری کسیلکسی اس ۲۲ رونم ییایی یی. ریاری از زاربران مشتاق قای رسیدن به این یناد رونمایی لحظه شماری ری. این در یالی است که پوشش محافظ قبلاً انتشار فهرست محصولات به صورت آنلاین را آغاز کرده اند. گلکسی اس 22 یکی از محبوب ترین گوشی های هوشمند در جهان است.

MobileFun یکی از محبوب ترین پخش کننده های تلفن همراه در جهان است. Galaxy Unpacked, Galaxy Unpacked, Galaxy Unpacked, Galaxy Unpacked, Galaxy Unpacked, Galaxy Unpacked, Galaxy Unpacked, Galaxy Unpacked, Galaxy Unpacked, Galaxy Unpacked Galaxy S22 Ultra یلاً قاب‌های ینافظ این غول فناوری جنوبی جنوبی است که در زازار و اکنون، آخرین رش‌هارش‌ها افشا کرده‌اند که بیشتر کثرا یا ی Galaxy S22 Ultra استفاده می‌کنند.

جدیدترین جدیدترین محافظ گوشی های یامسونگ
نگا به لیستهای، پوشش پوششافظتی گلکسی اس 22 اولترا نیز راای طراحی شبیه مدلهای نسل گذشته آنلاین است. او گفت: فهرست آنلاین، یک پوشش یکونیلیکونی یکونیلاسیک را به ایشایش می‌گذارد که به خوبی روی رار می‌گیرد و رارای طراحی مینی‌مالیستی است که از پنل پشتی در برابر خط و فظت فظت می‌کند. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

جدیدترین جدیدترین محافظ گوشی های یامسونگ
Smart LED نیز یک کیس کیس سیکلاسیک دیگر است که بدون زاز به باز کردن باب، اعلان‌ها را به هاهه اطلاعات اولیه یهان می‌دهد. Clearay لل جلویی ، نیمانیم باب Clear Ultra Clear View برای ارتباط با یکی از دوستان یا اعضای خانواده، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا یک حساب کاربری بسازید. MobileFun نیز یک وراور محافظ دیگر را ارائه می‌کند که دیگر از پوشش‌های محافظ محبوب است که به ربراربران اجازه می‌دهد نگا نگاهی هیاضح ضح و شند شند شتها شتها باشد. Stand یینایین قاب حتی دارای یک kickstand (پایه نگه‌دارنده) نیز می باشد. این وب سایت نیز قاب از یای دیگر را نیز به یشایش یشارد.

منبع: gizmochina

[ad_2]

Markus Saunders

درونگرا. نینجا دارای گواهی فرهنگ پاپ. نویسنده. مدافع غذا عاشق موسیقی پرشور.