توصیه درباره واکسن در ردارداریامکان ندارد که انسان وارد دعوا شود، اما ممکن است فرد به بیماری سختی مبتلا شود.

به فارس، خود دانشجویان آمریکایی روز سه شنبه گزارش دادند که واکسیناسیون زنان باردار در برابر ویروس‌ها ممکن است به جلوگیری از بستری شدن نوزادان پس از تولد کمک کند، به خصوص اگر مادران باردار در آینده این واکسن را دریافت کنند.

اگر می خواهید از شر آکنه خلاص شوید، باید بدانید که چگونه از شر آکنه خلاص شوید.

CDان بیمارستان اطفال و مرکز کنترل و هوا از زاری‌های ایالات متحده آمریکا (CDC)، نان زیر شش ها را بین ژوئیه ۲۰۲۱ و نویهانویه بررسی کردند.

در این مطالعه داده‌های ۳۷۹ بیمار بستری در بیمارستان، ۱۷۶ بیمار مبتلا به کوید -۱۹ و ۲۰۳ دادی برای سایر مشکلات تجزیه و تحلیل و یل قرار گرفتن. یجایج این بررسی نشان داد که واکسن‌های ی -19 به‌طوری‌که در رستارستان در نیانی که درادرانشان دور نان واکسینه شده‌اند و درصد درصدشان را نشان می‌دهد.

همچنین نشان داد، زمانی که مادران ۲۱ هفته ۱۴ روز از زایش واکسینه شدند، این محافظت به ۸۰ درصد افزایش یافت. اثربخشی کسیناکسیناسیون برای نوزادانی که مادران آن‌ها زودتر در نان بارداری واکسینه شده بودند در ک هشاهش هشافت بودند.

CDC مینیانا مینی منلمن منلر ز زاران ن:

گفته مرکز و هوا از بیماریهای ایالات متحده، نان باردار در معرض خطر افزایش خطر ناشی از ریاری ناشی از کووید ۱۹ ۱۹ بت به زودی می‌تو ۱۹ ت رد ۱۹ رد ت ت.

توصیه‌های CDC می‌کند نیانی که باردار هستند، شیر می‌دهند در تالش برای باردار شدن ممکن است در آینده رادار شوند، کسینه اکسینه و در جریان واکسن‌ها باشند.

تاالعات قبلی نشان داده است که واکسیناسیون کووید در نان بارداری با زایمان زودرس توا تولد نوزادان کم وزن نیست.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم