(تصاویر) درگیری گورکن گورکن گورکنل‌خوار هار با تیزشاخ و شغال.یک گورکن عسل در جریان مبارزه با یک تیزشاخ بارها و رها‌ها توسط خهاخ‌های این نان به اطراف پرتاب ب.

به فرارو، این منظره گزارش ناپذیر به و هیجان توسط دیرک ترون ترون ب زدیدازدید از پارک ملی اتوشا در نامیبیا ثبت شد.

ره ین این باره می‌گوید: این نقطه خاص در رکارک ملی اتوشا یکی از نقاط مورد علاقه من است که برای عکاسی به می‌روم می‌روم. مدتی رار حوضچه آب آب ، ، اما اتفاق خاصی صیاد.

در واقع در مورد زگشتازگشت به کمپ کمپ ، زمان زیادی تا بسته شدن دروازه باقی نمانده نده. می‌خواستم با ماشین دور که از متوجه دور متوجه حرکت شدم. یلی نید که حرکت نان را تشخیص دادم و هیجا هیجان زیاد، گورکن گورکن عسل خوار را اعلام م.

همه چیز یلی سریع اتفاق افتاد و در چند دقیقه تمام م. می‌توانی سال‌ها را در طبیعت بگذرانید و هرگز هرگز چیزی نبینیدا نبینید. این چیزی است که من در سفر در تات وحش آفریقا دوست رمارم.

این نانات عصبانی هستند و در انجام هر چیزی که سر هشاهشان قرار می‌گیرند دریغ نمی‌کنند. نوع ریاری که در اینجا نشان نمی دهد قعاقعاً غیرمعمول نیست.

خاخ در جنگ با گورکن گورکنل خوار به سختی داد. به یک قدم به عقب عقب گورکن عس خول خوار را بین خاخ هایش قلاب کرد و او را به هوا پرتاب ب. باری که این اتفاق افتاد فکر مرده مرده است، اما خودش را تکان داد و رها کرد به طور مداوم شارژ رژ. درایت تیزشاخ خسته شد و عقب نشستی.

حدس زده می‌شود که این گورکن گورکنل ممکن است ستاری داشته باشد. یکی از زلیل من این است که ما می نوشیم آب قورت می دهم برای این حیوان غیرممکن به نظر.

روز دوم ما در کنار همان حوضچه آب آب بودیم وان گورکن گورکنل خوار از راه ه. این بار با یک شغال پشت‌سیاه درگیر شد، ورماورم ورم. گورکن عسل خوار رال را تعقیب کرد. در دوردست، جایی که با دوربینم نمی‌توانم به آنجا برسم، شغال شغال دیگر معرکه پیوستند. در آن لحظه گورکن گورکنل خوار را ۷ میجنگیدال میجنگید! در یک لحظه گورکن از یک شغال گرفت و به بهادگی او را از نان خارج رج. بودانه بود!

امن ویریاویری که از این رویدادی که یک رار در زندگی کرده ام ماملاً، نطورانطور که قبلاً ً، می‌تو نان سال‌ها را در طبیعت طبیعت سپری کرد و چیزی ر ندیدا ندید.

Tiana Fitzpatrick

دوست حیوانات در همه جا. متخصص موسیقی برنده جایزه. کافه قهوه. ارتباط دهنده. کاوشگر. متعصب الکل

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزخبربهترین مشاور کنکوربهترین اکستنشن مژه اصفهانdigital currency tutorialبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency channelGuide to buying household appliances