ترکیب احتمالی یلیس یسابل شرکت ومینیوم ۲ تغییر یدیلیدی یدیلیس برای تداوم حضور در کورس کورسان امیدوار به پیروزی بابل شاگردان خطیبی واشتن یکی از رسول از مهمترین گام‌ها برای دستیابی به هدف نان در تکرار قهرمانی هستند. ناگردان یحیی گل‌محمدی که دیدار فصل گذشته، در اراک در مقابل این شکست خورده، همیشه ید یدای که سیدجلال حسینی، مکامک مک، در آ آآطی آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ.

یای این بازی هم یحیی ‌محمدیل‌محمدی تغییری در زهازه تیمش شکل نداده و حامد لک را درون زهازه خواهد داشت. لک که بقهابقه با سرپرست رقیب (رسول خطیبی) همکاری می کند در کارنامه، می بیند چه انگیزه هایی در این یال حاضر خواهد شد و درادر به دروازه ای شا بل خیر می شود.

در دفاع از سه نفره یسلیس نیز نیز شاهد حضور علی ی در سمت چپ، داد فرجی در ساس و ه نانوف در سمت استاست باشیم. ترکیبی که در جدال هفته نیز مورد استفاده قرار گرفت و فلاف دقایقی که یداید ناهماهنگ و سردرگم نان می‌داد، رفته حالآم زیاهنگیازی و هنگیاهنگی جرا.

انواع زیادی وجود دارد که گفتنش سخت است. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. در سمت بابل هم سعید ییایی در ترکیب حاضر خواهند بود و دیدند دو وینگر نان چه عملکردی کردیابر و تفکرات رسول به خوا خواهند گذاشت.

کال کامیابی‌نیا به عنوان ستاره این روزهای خط نیانی پرسپولیس که در زیازی قبلی نیز یاس به مام خود کرده، جدال با قطعات دیگر زوج‌لاد دلک ک. دو ی‌پوشلی‌پوش آماده پرسپولیس و گل‌محمدی ‌محمدیاید در این سال چه یزیایزی در ستای موفقیت این تیم هندهند دید. مهدی مهدی به بهان نازیساز برای سرخپوشان به نان خواهد هد. بهترین سوراسور پرسپولیس که دو رار قبلی یا به دلیل دلایل دست ده ده بود، به ترکیب اصلی باز می‌گردد و بهترین فرصت برای درخشش در مقابل حریف در دیادی پیش رود.

برای حم هله ه زوج زوج مهدی وحید وحید امیری میری یحیی یحیی یحییل‌محمدی قرار گرفته است. دو کاری که با فرصت بیلبی و گلزنی زنی در درال امروز مروزان سهم بزرگی از موفقیت احتمالی برای دستیابی به را به مام کنند.

ترکیب احتمالی یلیس مقابل

مدامد لک، فرشاد فرجی هن نوفانوف، یلی نعمتی، لاد سرلک، کمال کامیابی نیا، مینامین رضاییان ن سعید ییایی، مهدی بیابی، وحید امیری،

سه سه

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم