ترکیب احتمالی استقلال برای بازی با تراکتور کتور دای فرهاددر س‌تریناس‌ترین دیدار هفته هجدهم هجدهمابت‌های لیگ برتر ایران، استقلال در استادیوم بنیان دیزل شهر تبریز به فاف تراکتور. اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. دا د به نداند که حریف مستقیم یعنی یسلیس در سه هفته یالی، خود را در صدر جدول کنند. به همین دلیل آن‌ها با تمام توان برای کسب ۳ امتیاز پای به زمین زمینابقه خواهند گذاشت.

حسینی آماده در تبریز

توجها توجه به گزینه رضایت رضا یرضلییی، اکنون فرهاد مجیدی یا انتخاب سنگربان تیمش یک را پیش خود ردارد. سیدحسین حسینی که درار برابر ذوب آهن عملکرد بسیار خوبی دارد از خود به نمایش گذاشت و بهترین زیکنازیکن زمین لقب گرفت،، خوبی همیت دید رار امروز برابر تراکتور شتن اشتنا شتن. او کهاکنون فعلی ۳ فاف از ۶ ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶.

خط خطای دست نخورده آبی‌ها

استقلال مانند دیدارهای گذشته خود با عنصر اصلی اصلی خود در خط عیاعی پای به زمین بقه می‌گذارد. اوش یزدانی به عنوان رهبر خط دفاعی آبی پوشان در ترکیب ص اصلی قرار دارد. حسین مرادمند و محمد نشگرانشگر نیز او وا در این بازی سخت و رار همراهی هی. این سهازیکن امیدوارند با درخشش در دیدار امروز، یک اینلین این دیگر را برای تیم مجیدی به برس نندانند.

ریاری چشمی در کنار مهدی پور

توجه به ۴ رتهارته شدن زبیر زبیر نیک، این بازیکن مقابل تراکتور را از دست ده است. به همین یلیل، فرهاد مجیدی تصمیم گرفته است تا از روزبه چشمی خط خطی تیمش استفاده ده. ازیکن باتجربه آبی‌ها که در رار هفته قبل جانشین یزدانی شده بود و خط دفاعی به نان رفت، امروز وظیفه را برعهده گرفته و پست ه فبکافبک وسط کرد زی زی زی زی زی زی.

نیانی، دوباره فرهاد را در سمت راست انتخاب کنید

صالحی که از نقل و انتقالات زمستانی از فولاد به استقلال پیوست، در رار نخست خود کرد، کرد و رضایت بخش را نیز آورد. الا این بازیکن یک بار در ترکیب اصلی آبی نان قرار گرفته و مجیدی امیدوار به درخشش این بازیکن است.

جعفر سلمانی نیز که دو زیازی گذشته برابر پیکان و ذوب آهناً پاس‌های طلایی خود زمینه پیروزی‌های تیمش بوده است، در سمت به نان ن. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

بزرگال بزرگ برای فرهاد د میرحسینوف یا امیرحسین میرحسین

نقطه نقطه مبهم در ترکیب امروز استقلال، حضور نوفانوف یا حسین دهاده در ترکیب اصلی آبی نان است. گفت: داخل نمی شوم.

خط هله در تسخیرارجی‌ها

مانند روال سابق ، کوین یامگا بهترین بازیکن استقلال در این فصل در ترکیب اصلی حضور ردارد. زیکنازیکن فرانسوی که امسال فراتر از حد انتظار ظاهر شده و کمتر کسی منتظر این ین از او و. امروز در رار رودی ژستد خط هله به نان می‌روند، امید الی استقلال برای گلزنی به رار ر.

ترکیب احتمالی استقلال برابر براکتور

حسینی حسینی – سیاوش یزدانی – حسین دمندادمند – محمد نشانگر – مهدی مهدی پور – چشمی چشمی – صالح حردانی – جعفر ملمانی – امیرحسین ز دهاده (آم آمانوف) – کوین یامگا – رودی ژستد

سه سه

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم