ب ساخت خطاب اینستاگرام – زومیت


حساب کاربری در اینستاگرام کار بسیار ساده‌ای است که چند هئیله‌ای ه‌یاه می‌توانم انجامش دهم. یجاحل ایجاد حساب کاربری اینستاگرام در یای اندرویدی اندرویدی آیفون نان است. اگر می خواهید با تکنیک های امروزی که از مراقبه متعالی آمده است آشنا شوید. زومیتا زومیت همراه باشید.

ساخت حساب باربری اینستاگرام

اپسانلود و نصب اپ اینستاگرام آن جرا اجرا کنید. در صفحه ابتدایی، با دو گزینه ایجاد حساب جدید و وارد شدن خو نمای هید. گزینه ی وارد شدن زمانی کاربرد دارد که می‌توانید حساب اینستاگرام را از قبل‌ساخته‌شده‌سازی کنید. برای ساخت حساب جدید باید گزینه‌ی روی ایجاد حساب جدید بزنید.

در صفحه بعدی، نیدانید با کمک شماره تلفن‌همراه یا ایمیلتاناب ایجاد د. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا با ما تماس بگیرید. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، ممکن است بخواهید این مقاله را بررسی کنید.

پس از واردکردن شماره تلفن‌همراه ها ایمیل روی بعد بزنید.

ماخت خطاب اینستاگرام

الاناگرام از زا می‌خواهد کد ارزیابی ارسال‌شده به رهاره تلفن‌همراه یا ایمیلتان را وارد کنید. پس از واردکردن کد، روی بعد بزنید. اگر کدی نان نرسیده است روی روی دوباره کد را ارسال کنید بزنیدا کد دوباره برایتان ارسال شود.

ماخت خطاب اینستاگرام

در هيله‌اي بعد، ياد نام و رمزعبورتان را وارد كردند. یای ذخیره شده رمزعبور، نیدانید نید رمز عبور را به خاطر بسپار تیکا بزنید. اگر هیداهید مخاطبانتان با باب اینستاگرام همگام شود روی روی روی ادامه و همگام سازی مخاطبین ضربه بزنید درغیراین‌صورت دکمه‌ی دکمه‌ای بدون همگام سازی مخاطبین ادامه دهید نتخا انتخاب ب.

ماخت خطاب اینستاگرام

در ه‌یله‌ای بعد، اینستاگرام از زا می‌خواهد که ریخاریخ تولدتان را وارد کنید. پس از واردکردن تاریخ، روی بعد بزنید.

ماخت خطاب اینستاگرام

در صفحه بعد، اینستاگرام از شما می‌پرسد که می‌خواهید وارد حساب کاربری جدیدتان شوید خیرا خیر. برای ورود گزینه‌های گزینه‌ی ثبت نام و بر یای تغییر نام کاربری رابری تغییر نام کاربری نتخا انتخاب ب.

ماخت خطاب اینستاگرام

حرف را بیرون آوردن، حرف را بیرون آوردن، حرف را بیرون آورد، حرف را بیرون آورد، حرف را بیرون آورد، حرف را بیرون آورد. اگر به این ینار حل شود، گزینه‌ای گزینه‌ای است پرش کنید و در صورت این دکمه روی دکمه به فیس بوک متصل شوید نتخا انتخاب ب.

ماخت خطاب اینستاگرام

در هیله‌ای، بعد، نیدانید با انتخاب ب یک تصویر اضافه کنید تصویری تصویریای یایلتان انتخاب ب. اگر به این ینار حل شود، گزینه‌ای گزینه‌ای است پرش کنید نتخا انتخاب ب. توجه کنید که تصویر پروفایل و نام و نام کاربری را بعداً ازطریق حسابتان می‌توانید تغییر تغییر دهید.

ماخت خطاب اینستاگرام

درصورتی‌که در همین هله تصویر پروفایل را انتخاب کنید، نیدانید آن را نان اولین پست اینستاگرام به‌اشترک کارید. اگر نمی‌توانید تصویر پروفایل پست را مشاهده کنید، تیک تیک همچنین این عکس را به عنوان یک پست به اشتراک بگذارید بردا بردارید. در ، روی روی بعد بزنید.

باخت خطاب اینستاگرام

در اینستاگرام بعدی از حسابهای اینستاگرامی پرطرفدار را دنبال کنید به پیشنهادها پیشنهاد دهید. از همین صفحه پیشنهادات مردم مطمئن نیستم چه کار کنم، مطمئن نیستم چه کنم، مطمئن نیستم چه کار کنم.

باخت خطاب اینستاگرام

الاناب باربری اینستاگرام شما آماده استفاده است. در بخش پروفایل ، با لمس مس ویرایش نمایه نیدانید اطلاعات کاربری خود را ویرایش یش.

باخت خطاب اینستاگرام

به همین سادگی و با طی‌کردن چند چندله‌ی ه‌یاه گفته‌شده نیدانید حساب کاربری ایجاد در ایجاد د. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، ممکن است بخواهید این مقاله را بررسی کنید.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم