ایتایت یتلیس از استقلال کرایه ۷ ماهه و ۳ ۳ شدن زیازی زی: پیش از دیدار استقلال و فجرسپاسی شیراز سازمان نظام وظیفه اطلاعیه نوشت: وشاوش یزدانی و محمد حسین دمندادمند را سرباز خوا که تیم تیم تیم کرد.

اینلائیه عیهاکنش استقلالی‌ها را در شتاشت. گفت: د دارم. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شده اند. دو نوع فیتافیت وجود ردارد، یکی معافیت دائم و دیگری موقت که ۶ هههه و اگر شما رباط صلیبی پاره کنید یک یا دو استال کنید. وحید امیری چطور و چگونه این شرایط جسمانی و از کدام کمیسیون فیتافیت پزشکی بهتر است توضیحی دهده ده باشد.

صحبت‌ها وا واکنش یحیی گل محمدی سرمربی یسلیس یسا به دنبال داشت که باب به نوشادی گفت: سفاسفانه پس از بازی استقلال و حد و اندازه خود، جا و موضعی موضعی هستید و سپس صحبت کنید. از نان خواهش می‌کنم درمورد تیم دیگر و اتفاقاتی که یا آن‌ها صحبت می‌کنند و باشگاه پرسپولیس نزنند حرف می‌زنند.

⁇ ین درا در زیازی مجت تیم هواداران ن تیم ادامه داشت و الا یکی از باشگاه های پرسپولیس که یایلی به افشای نا مش سند به به گفتن گفت گفت که گفت دمند دسلادمند در استقلال را به سازمان لیگ و جعاج قضای ذیربط هیماهیم هیم. . ستع میلامی که زا از سازمان نظام وظیفه گرفتیم ین این فع فع ی ی ی د د د د ست ست ست روز روز تیرم نونی ۷۰۰ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ یگ یگ یگ یگ یگ یگ یگ یگ یگ زده که نتایج ۳۳ می شود!

این ادعای پرسپولیسی هاست و باید منتظر ماند و دید این شکایت قریب الوقوع به کجا می رسد رسید.

Mckenzie Elliott

عاشق عمومی قهوه. مزاحم خشمگینانه فروتن. Wannabe tv متعصب. حرفه ای موسیقی آزاد. بت نوجوان آینده.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزdigital currency channeldigital currency tutorialدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliances