ایتایت یتلیس از استقلال کرایه ۷ ماهه و ۳ ۳ شدن زیازی زی: پیش از دیدار استقلال و فجرسپاسی شیراز سازمان نظام وظیفه اطلاعیه نوشت: وشاوش یزدانی و محمد حسین دمندادمند را سرباز خوا که تیم تیم تیم کرد.

اینلائیه عیهاکنش استقلالی‌ها را در شتاشت. گفت: د دارم. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شده اند. دو نوع فیتافیت وجود ردارد، یکی معافیت دائم و دیگری موقت که ۶ هههه و اگر شما رباط صلیبی پاره کنید یک یا دو استال کنید. وحید امیری چطور و چگونه این شرایط جسمانی و از کدام کمیسیون فیتافیت پزشکی بهتر است توضیحی دهده ده باشد.

صحبت‌ها وا واکنش یحیی گل محمدی سرمربی یسلیس یسا به دنبال داشت که باب به نوشادی گفت: سفاسفانه پس از بازی استقلال و حد و اندازه خود، جا و موضعی موضعی هستید و سپس صحبت کنید. از نان خواهش می‌کنم درمورد تیم دیگر و اتفاقاتی که یا آن‌ها صحبت می‌کنند و باشگاه پرسپولیس نزنند حرف می‌زنند.

⁇ ین درا در زیازی مجت تیم هواداران ن تیم ادامه داشت و الا یکی از باشگاه های پرسپولیس که یایلی به افشای نا مش سند به به گفتن گفت گفت که گفت دمند دسلادمند در استقلال را به سازمان لیگ و جعاج قضای ذیربط هیماهیم هیم. . ستع میلامی که زا از سازمان نظام وظیفه گرفتیم ین این فع فع ی ی ی د د د د ست ست ست روز روز تیرم نونی ۷۰۰ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ یگ یگ یگ یگ یگ یگ یگ یگ یگ زده که نتایج ۳۳ می شود!

این ادعای پرسپولیسی هاست و باید منتظر ماند و دید این شکایت قریب الوقوع به کجا می رسد رسید.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم