اولین ماموریت مهم میرشاد داجدی در فدراسیون سیونالاو گفت: اوا ن خصوصی نتخایی به عنوان سرمربی تیم یال مشورتی حسا احسان اصولی، رئیس فوتس فوتسال انجام نداد. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا با ما تماس بگیرید: من تو را راحت نخواهم گذاشت: من پیش تو خواهم آمد.

من اولین و آخرین و من آخرین و آخرین هستم. برای اولین بار پس از مدتها، خداوند به بنی اسرائیل پیام فرستاد و گفت: به واقع از ابتدا هم قرار بود کمیته جوانان بر عملکرد تیم‌های پایه نظارت کند و مهدی مهدوی‌کیا به عنوان مدیر فنی سیوناسیون فوتبال انتخاب شده بود. در کنار مسئولیتیت تیم امید.

امروز ت‌رییسه شده و البته بی‌سابقه در ایران عزیزی‌خادم با رای اعضای هیئت‌ریسه از سمت خود رار شد و بالب این ج یای ر را به میرشاد ماجدی داد. الا مهم ترین ماموریت پیش روی قرارداد با مهدی بها به نان تیم تیم امید است. اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. بالب این گروه‌بندی گروه‌بندی بقاب‌ها ت مشخص شده و ایران با ازبکستان – میزبان بازی‌ها – و نان و قطر همگروه است. این بقابقات قرار است خردادماه با حضور ۱۶ تیم تیم رار گروه رار تیمی در شهر شکنداشکند شکنداز ز.

داد ماجدی که تا چندی پیشای خود زا از نظر قرارداد مهدی مهدوی‌کیا کنار کشیده و این بود یایل مربوط به ردارداد د مهدوی‌کیا پیگیر در پیگیری پیگیری پیگیری پیگیری کها که امیدها برای آماده سازی خود به منظور حضور درابقات قهرمانی آسیا کمتر از رار ماه فرصت راندارند و در فرصت قیماقیمانده تنها می‌توا نندا ی ن بیشتر چون بیشتر نندان‌های مسابقات ردویانند اردوی ردوی ترکا ترک کنند.

انتخاب مهدی مهدویکیا و وحید شمسایی با رای اعضای هیاتریسه و میرشاد ماجدی با وجود رفتار عزیزی‌خادم در خصوص انتخاب مهدی مهدویکیا که برای او جای گلایه باقی بماند، باید پیگیر موضوع قرارداد مهدی مهدویکیا به عنوان سرپرست تیم امید باشد و اگر این موضوع در نهایت نرسیده باشد. ، به سرعت یک رهبر فنی یای تیم امید کند کند به ویژه که اردوی آماده سازی تیم امید در بهمن ها به بهلیل عدم دگیادگی مهدی مهدوی‌کیا لغو غو. دلیل هم واضح روشن است. گفت: داخل نمی شوم.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم