اولین تصاویر تلسکوپ فضایی جیمز وب وب منتشر زومیت & زومیت

[ad_1]

انتظار سرانجام به پایان ن. مسئول تیم تلسکوپ فضایی جیمز وب در ناسا جمعه شب وقت ایران اولین ویراویر به‌شدت مورد انتظار این رصدخانه را منتشر کرد. 84 اصلی که به هیچ‌وجه نگرانگر قدرت جیمز وب مام عملیاتی‌شدن کامل نیست، آره‌ای به نام HD 84406 را نشان می‌دهد و بخشی از موزاییکی است که در حال پیشرفت است.

ریهارسا ریکهو به آنها گفت: چرا مضطرب هستید؟

جیمز وب اکنون ۴۸ ۴۸ امین روز پس از زاب و نه‌یانه‌ی فرآیند راه‌اندازی به‌سر به‌سر. انتظار میرود این ینله هاً ۶ ماه نجل انجام شد. تلسکوپ در اولین هاه در فضای بازکردن خود و سمت چپ در صاصله ه , ۵ یونلیون کیلومتری از بود.

در بخش عمده‌ای نان باقی مانده تا شروع فعالیت‌های جیمز وب، نشمندانشمندان بر کالیبره‌سازی‌ها و تنظیم دقیق دقیق ۱۸ آینه‌ای طلایی تلسکوپ خود هندهند هند. زاز دقیق آینه شرط الزامی ثبت تصاویر شفاف و ضحاح از اعماق است. به‌گفته‌های ناسا، این‌هاکنون به‌خوبی پیش می‌رود.

84 یای مختلف ف وب ز از رهاره HD 84406

HD84406 و 5 نفر دیگر این را می پسندند. مام هر بخش از آینه‌ای سکوپلسکوپ تصویر رهاره را از نماهای مختلف فک کرده در آن نوشته است.

84این‌حال، ن‌طوران‌طور که تصویر تصویراره‌ای HD 84406 نشان ن، سکوپلسکوپ هنوز سکوپ زیازی در پیش ررد. ریگبی ریگبینشمندان پروژه‌ای عملیات‌های جیمز وب در نان کنفرانس خبری که نان با آغاز فرآیند بازشدن آینه‌ها برگزار شد، گفت: «نخستین ویراویر زشت و تار خواهند بود. ۱۸ا ۱۸ کوچک از زاسر آسمان تصور هیماشت.

84 ز نیز قعاقع 18 یای متعدد ز HD 84406 را نشان می دهد می دهد. یاره‌ای که اعلام کردند به‌عنوان هدف اولیه را به آن نگاه خواهند کرد. 84ل از مهام‌های یاسا «نخستین اولین‌ها که جیمز وب هداهد دید، 84 HD84406 است، ره‌آوری‌های یانند در صاصله تقریباً ۲۶۰ نوریال نوری از». این ستاره در صورت کیلکی دب اکبر رها خرس بزرگ رار دارد رد اما از زمین بدون سکوپلسکوپ سکوپاهده‌پذیر هده‌پذیر.

الهه های مرتبط:

84 عجیب، جیمزا درطول فعالیت ق درادر به رصد رهیاره‌ای HD84406 نمی‌بود. وقتی که تلسکوپ فرآیند کانون‌یابی را به یایان ببرد نور نور این ستاره برای بیش از حد زیاد خواهد داشت. پیش‌تر تیم جیمز وب اعلام کرده بود که تلسکوپ سکوپا پایان ماه آوریل (اوایل اردیبهشت) دیدن واضح را به دست هداهد هد.

حتی نیانی که تلسکوپ فضای جیمز وب وب دید را تقویت می کند، دومین یندایند کلیدی در دره نجال انجام می شود: تلسکوپ گرمای باقی مانده از زان روی زمین برای خود می کند می کند. ازآنجا که جیمز وب یای رصد جهان را در فروسرخ حیاحی می کند، می بیند در پایانی فوق سردت می کند تا داده های دقیق را به دست آورد. انشمندان ناسا انتظار دارند که آینه اصلی به یای منفی ۲۲۳ درجه‌ای نتی‌گرانتی‌گراد یا ۵۰ درجه‌ای وینلوین وین است. هیچ نظری برای این مقاله وجود ندارد، شما می توانید اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید.

عکس فیلسکوپ سکوپایی وب وب

برای ارتباط با ‏ز‏ ، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید.

Have a look at HD 84406، وه‌براسا عکس فیلفی فی، به اشتراک گذاشته شده که ستفا از لنزی مخصوص ست ست استفاده می‌شود. این لنز، آینه‌ای اصلی رصدخانه را هدف می‌گیرد تا درجریان روند تراز به تیم کوپلس کوپ کمک کند.

ن نشمندانشان از پیشرفت جیمز وبانزده نوزده. مک‌ایکل مک‌الوینگفت نشمندانشمند پروژه جیمز جیمز در مرکز منطقه فضایی گادرد ناسا در نیه‌یانیه‌ای مشابه گفت «پرتاب وب بدون شک بدون دیادی هیجان انگیز بود. اما یای دانش و وان اپتیکال، این لحظه‌ای اوج است ست وقتی بیدهابیده از ستاره با موفقیت راه خود را به درون مامانه کرد، به رسارساز ز.»

[ad_2]

Markus Saunders

درونگرا. نینجا دارای گواهی فرهنگ پاپ. نویسنده. مدافع غذا عاشق موسیقی پرشور.

پاربرگ سایت

تماس با ما