اندروید 13 جابه‌جایی بین پروفایل‌های کاربری صفحه‌کلید یدا آسان‌تر می‌کند & زومیت

[ad_1]

چند هفته قبل، مشخص است که در حال حاضر برنامه ریزی برای معرفی سبک جدید به‌جابه‌جایی بین پروفایل‌های محافظ فظ جدید در اندروید ۱۳ است. در آن نان، اسکرین‌شات‌هایی منتشر کردند که این ویژگی را از ارار چگونه هداهد کرد. اکنون ول اولین نسخه‌های پیش‌نمایش توسعه‌دهندگان اندروید ۱۳ برا برای دستگاه‌های سری پیکسل خود و اطلاعات بیشتری در این دردسترس رار گرفته است.

XDA، رشان‌طورکه قبلاً اعلام شده بود، تغییر می‌کند یایه‌ای محافظ صفحه‌کلید به‌عنوان منویی کشویی صفحه‌های پین و و و الگوی ظاهر خواهد شد. ضربه‌زدنا ضربه‌زدن منوی فهرست فهرستی از فهرست‌های موجود در هاه باز می‌شود و می‌تواند حتی قبل از بازکردن قفل دستگاه، پروفایل مدنظر تغییر تغییر کند.

Esper،، تعویض‌کننده‌های جایگزین‌کننده‌ایایل محافظ صفحه‌کلید ید غیرفعال غیرفعال است ست ست. اما ازطریق گزینه‌ی ته‌یالتهی config_enableBouncerUserSwitcher کنترل می‌شود. مهدامه، تصویری از زالت فعال‌شدن این نابلیت یاتا مشاهده هده است.

ضرال‌حاضر، مطمئن باشید که این تغییر‌دهنده پروفایل محافظ صفحه‌کلید جدید در اندروید ۱۳ برای گوشی‌ها و تالت‌ها دردسترس قرار خواهد گرفت خیرا خیر. منطقی گوگل منطقی چنین نیست بابلیتی را برای گوشی‌های هوشمند ارائه دهد اینا اینه‌ها معمولاً اربره می‌شوند. این ویژگی می‌تواند برای تبلت‌ها مفید باشد حتما احتمالاً چنداربر از این ینلات استفاده ده.

همچنین، اندروید ۱۳ برنامه‌ها را نصب می‌کند که تنظیم‌های میهمان را آسان‌تر کرده است. ناربان در حال حاضر هنگام نم نمایه‌ی میهمان، گزینه‌ی م مام «نصب مه‌هامه‌های موجود» را می‌بینید. ضربه‌زدن بر روی این گزینه، فهرستی از اپلیکیشن‌های موجود باز می‌شوند و می‌توانند به اپلیکیشن‌های مدنظر دسترسی پیدا کنند. گفت: داخل نمی شوم.

اندروید ۱۳ هاه با تغییر دادن پروفایل محافظ صفحه‌کلید و گزینه‌های تنظیم یک یایه‌ی میهمان جدید، صفحه‌ی رل را در هه‌های‌های مجهز به یشگرایشگر غیرفعال می‌کندال می‌کند. پرانطورکه Esper اشاره می‌کند، پیکربندی پیکربندیارچوب اندروید صفحه‌ی اندروید صفحه‌ی رل را کنترل می‌کند س هال‌ها به‌طور پیش‌فرض روی گزینه‌های غیرفعال تنظیم ست است. اما اکنون امروز پیشفرض است. ین‌حاین‌حال، صفحه‌ی فقط فقط هه‌های‌های مجهز به یشایش بزرگ بزرگ.

صفحه ورود نان اندروید اندروید

الهه های مرتبط:

تات اشاره‌شده در این مطلب با قابلیت‌ها و تات جدید اندروید نیست. این اولین بار است که این ویدیو را می بینم، و اولین بار است که این ویدیو را می بینم، و اولین بار است که آن را می بینم.

[ad_2]

Mckenzie Elliott

عاشق عمومی قهوه. مزاحم خشمگینانه فروتن. Wannabe tv متعصب. حرفه ای موسیقی آزاد. بت نوجوان آینده.

پاربرگ سایت

تماس با ما