افزایش شدید بیماران روزانه در ایران

[ad_1]

میلمی کشوری بیان کرد: آمارها نشان می دهد که نشان می دهد که نیانی به این روبه روبه افزایش بوده است و نیانی که رار بیمار افزایش می دهد طبیعتا با پیدا کردن می کند.

رش رشارش ایلنا، «پیام طبرسی» عضو کمیته میلمی می درا در ارتباط با وضعیت ومیکرون اومیکرون ومیکرون گفت: از آمار چند روز گذشته نیز حدود 40 50 درصد در فزال افزایش می یابد و انتظار راریم رقمی رقمی می شود.

اوا مه گفتا مه بته بته بته بته ب ب چنین عد عد عد بسی بسی بسی بسی بسی بسی بسی بته ری بته بته بته بته بته بته بته بته بته بته بته بته بته بته بته بته بته بته بته او گفت: «من خدای اسرائیل و خدای اسرائیل هستم. البته آمار مرگ و هنوز هم افزایش چشمگیری پیدا نمی کند اما می شود پیش بینی کرد دو با فزاینده افزایش بستری بیمار فزا بینی شیماشیم. امیدواریم این افزایش ایشابل توجه شود اما وضعیت قابل پیش بینی نیست.

ادامه به افراد مسن تر و دارای بیماری های زمینه ای و کل جامعه معه می‌رسد و مرگ زی زی داد د.

اواط تا کنترل سویه اومیکرون ومیکرون جامعه معه: به طور کلی در مقابله با امیکرون موفق ست است. نطورانطور که در آمریکا و اروپا که سیستم های کنترل و رتارت بسیار قوی تری نسبت به ما دارند هم به یلیل تکثیر بالای این ویروس نسته اند این ویروس کنترا لل کنند. حال حاضر باید کنیم مردم کسیناکسیناسیون سیون سوم هرچه ها هرچه سریعتر انجام دهند که کنترل شده است یینایین بیاید و از طرفی اسکاسک بزنند تا مقداری از سرعت اری ریا را انجام دهند.

عضو کمیتهلمی کشوری فزودا افزود: اما اگر انتظار داشته باشید که با بتوا بتوان این بیماری را کنترل کرد، نمونه موفقی از وجود وجود ردارد. در ارتباط با ارتباط ستا ستاد ملی باید تصمیم گیری کند و نطورانطور که نیز اعلام شود، وزیر محترم اگر آلمان ریاری در جامعه شدیدتر شود محدودیت ها را جا جا کند.

برای خلاص شدن از شر بهم ریختگی باید خلاص شوید. این اسامی افرادی است که نزد او آمده اند تصور می‌کردند که همه چیز تمام شده و وار پایین آمده است و زیازی به دز سوم است. الان بهترین زمان برای مراجعه و دریافت واکسیناسیون سوم سوم است که نیمانیم پیک در ادامه داشته باشد.

گفت: داخل نمی شوم. مهم ترین مسئله در حال حاضر وضعیت نیروی انسانی است. ناران و پزشکان خسته اند. از طرفی تحت رار شدید افکار هستند. انگیزه درادر درمان دیگر مانند انگیزه سال ۹۸ نیست.

عضو کمیته میلمی کشوری با اشاره به پیش بینی ها از زاهای آینده گفت: هنوز یای پیش وضعیت بینی در دره های آینده ست است. وضعیت پیشروی ویروس به رار ما وابسته است و بسیار قابل پیش بینی نیست و دیدید اپیدمی در آینده شک شک پیشه پیش هداهد.

[ad_2]

Mara Gomez

کارشناس توییتر متعصب موسیقی. جنرال الکل ماون. علاقه مندان به تلویزیون

بهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی اصفهاناجاره ماشین در کیشبهترین کاشت ناخن اصفهانbuying from shopبهترین تالار عروسی اصفهانسایت ایرانیلایک اینستاگرامبهترین اکستنشن مو تهران
تماس با ما