ارزش سکه پارسیان امروز 24 آذر 1400



انواع سکه های ایرانی نرخ های دوشنبه قیمت سه شنبه قیمت امروز 0.50 آن 80 هزار و 500 تومان 81000 81000 0.100 آن 156000 157000 157000 0.150 آن 231 هزار و 500 تومان 23 3000 tzs 23 3000 tzs 0.200 آن 30 7000 30 9000 آن 30 9000 آن 0.250 آن 382000 و 500 تومان 3 85000 tzs 3 85000 tzs 0.300 آن 461000 464000 464000 0.350 آن 536 هزار و 500 تومان 540000 540000 0.400 آن 612000 616000 616000 0.450 آن 687000 و 500 تومان 6 92000 6 92000 0.500 آن 7 63000 tzs 7 68000 tzs 7 68000 tzs 0.600 آن 9 14000 جریان 920000 آن 920000 آن 0.700 آن یک میلیون و 86 هزار تومان یک میلیون و 72 هزار تومان یک میلیون و 72 هزار تومان 0.800 آن یک میلیون و 242 هزار تومان یک میلیون و 226 هزار تومان یک میلیون و 226 هزار تومان 0.900 آن یک میلیون و 369 هزار تومان یک میلیون و 378 هزار تومان یک میلیون و 378 هزار تومان 1000 یک میلیون و 520 هزار تومان یک میلیون و 530 هزار تومان یک میلیون و 530 هزار تومان 1.100 آن یک میلیون و 671 هزار تومان یک میلیون و 682 هزار تومان یک میلیون و 682 هزار تومان 1.200 آن یک میلیون و 827 هزار تومان یک میلیون و 839 هزار تومان یک میلیون و 839 هزار تومان 1300 آن یک میلیون و 978 هزار تومان یک میلیون و 991 هزار تومان یک میلیون و 991 هزار تومان 1.400 آن دو میلیون و 129 هزار تومان دو میلیون و 143 هزار تومان دو میلیون و 143 هزار تومان 1500 آن دو میلیون و 280 هزار تومان دو میلیون و 295 هزار تومان دو میلیون و 295 هزار تومان 1.600 آن دو میلیون و 431 هزار تومان دو میلیون و 447 هزار تومان دو میلیون و 447 هزار تومان 1.700 آن دو میلیون و 582 هزار تومان دو میلیون و 599 هزار تومان دو میلیون و 599 هزار تومان 1800 آن دو میلیون و 733 هزار تومان دو میلیون و 751 هزار تومان دو میلیون و 751 هزار تومان 1.900 آن دو میلیون و 884 هزار تومان دو میلیون و 903 هزار تومان دو میلیون و 903 هزار تومان 2000 سه میلیون و 35 هزار تومان سه میلیون و 55 هزار تومان سه میلیون و 55 هزار تومان

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم