ارزش سکه پارسیان امروز 20 آذر

[ad_1]

انواع سکه های ایرانی نرخ های چهارشنبه قیمت پنجشنبه قیمت امروز 0.050 آن 82 هزار و 500 تومان 82000000000000000 80 هزار و 500 تومان 0.100 آن 160000 159000 156000 0.150 آن 237 هزار و 500 تومان 236 هزار تومان 231 هزار و 500 تومان 0.200 آن 315000 313000 30 7000 0.250 آن 392 هزار و 500 تومان 390,000 تومان 382 هزار و 500 تومان 0.300 آن 4 73000 tzs 470000 آن 461000 0.350 آن 550 هزار و 500 تومان 5 47000 تاج 536 هزار و 500 تومان 0.400 آن 628000 624000 612000 0.450 آن 705 هزار و 500 تومان 701000 687000 و 500 تومان 0.500 آن 783000 انجام دهید 7 78000 UA 7 63000 tzs 0.600 آن 9 38 00000000000000000000 خودش 9 32000 tzs 9 14000 جریان 0.700 آن یک میلیون و 93 هزار تومان یک میلیون و 86 هزار تومان یک میلیون و 65 هزار تومان 0.800 آن یک میلیون و 250 هزار تومان یک میلیون و 242 هزار تومان یک میلیون و 218 هزار تومان 0.900 آن یک میلیون و 405 هزار تومان یک میلیون و 396 هزار تومان یک میلیون و 369 هزار تومان 1000 یک میلیون و 560 هزار تومان یک میلیون و 550 هزار تومان یک میلیون و 520 هزار تومان 1.100 آن یک میلیون و 715 هزار تومان یک میلیون و 704 هزار تومان یک میلیون و 671 هزار تومان 1.200 آن یک میلیون و 875 هزار تومان یک میلیون و 863 هزار تومان یک میلیون و 827 هزار تومان 1300 آن دو میلیون و 30 هزار تومان دو میلیون و 17 هزار تومان یک میلیون و 978 هزار تومان 1.400 آن دو میلیون و 185 هزار تومان دو میلیون و 171 هزار تومان دو میلیون و 129 هزار تومان 1500 آن دو میلیون و 340 هزار تومان دو میلیون و 325 هزار تومان دو میلیون و 280 هزار تومان 1.600 آن دو میلیون و 495 هزار تومان دو میلیون و 479 هزار تومان دو میلیون و 431 هزار تومان 1.700 آن دو میلیون و 650 هزار تومان دو میلیون و 633 هزار تومان دو میلیون و 582 هزار تومان 1800 آن دو میلیون و 805 هزار تومان دو میلیون و 787 هزار تومان دو میلیون و 733 هزار تومان 1.900 آن دو میلیون و 960 هزار تومان دو میلیون و 941 هزار تومان دو میلیون و 884 هزار تومان 2000 سه میلیون و 115 هزار تومان سه میلیون و 95 هزار تومان سه میلیون و 35 هزار تومان

[ad_2]

Damion Young

تحلیلگر. متخصص تلویزیون به طرز خشمگینی فروتن. علاقه مندان به فرهنگ پاپ طرفدار معمولی توییتر