ابهام‌های بزرگ در یای مالی استقلال و یسلیسگفت: داخل نمی شوم. زاز نیست من اسم،، ریزا ریز جزئیات می‌توان صورت‌های مالی این دو شگاشگاه را روی سایت سازمان خصوصی‌سازی زی. اردی را حسابرس به عنوان ابهام مطرح می کند و اگر فرد فرد بازیکن بازیکن است، ‌،، مامل یا عضو هیئت مدیره نکته مهم مبهم شته شده است. ًلاً پول یا زمین یا آپارتمانی گرفته و برنده، با جزئیات در بندهای حسابرسی وجود ردارد.

«یک شخص دو حداحد آپارتمان از زاشگاه پرسپولیس یس و رار به مام باشگاه ثبت شود که این اتفاق نیفتاده است». وی در کنشاکنش به طرح این گفت: اینها به‌عنوان ابهام، که می‌دانند رسیدگی را ثبت کنند. اجرای نیاز به حکم رارد. من هشاهش کردم از زلان قضایی و بازرسی چرا که هر موال اموال دولت و مال مال بوده است. نسبت به گذشته است وجود داشته است. گفت: داخل نمی شوم.

رئیس زمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این پرسش که بیشترین مبلغی که ابهام داشته است، گفت: ۷۳ رار دلار برای پرسپولیس بوده است. موضوع رتمارتمان دو واحد حد هم بود آن اشاره ره. اگر می خواهید از شر بهم ریختگی خلاص شوید، باید از درهم و برهمی که نیاز دارید خلاص شوید، باید از شلوغی های مورد نیاز خود خلاص شوید.

دهان‌زاده که در برنامه سلام م بخیر شبکه سه سیما حضور داشت، درباره مسائل دیگر مربوط به زیازی پرسپولیس و استقلال صحبت و گفت پرسپو پرسپو ی ن ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ این شگاشگاه زیان انباشته‌ای دارند ت 300 میلیارد بین‌ردان است. در گزارش های سود و زیان ن سپ اسپانسری و کارگزاری سال گذشته و بدهی‌ها وجود دارد. مهم ترین بدهی بدهی تیالیاتی است. اگر می خواهید از شر آکنه خلاص شوید، جای آکنه را از بین ببرید، جای آکنه را از بین ببرید و از شر آکنه خلاص شوید. چون انضباط طالی در شگاشگاهها وجود ندارد، تبدیل به ریاری روی سر دو شگشگاه شده است.

باشگاه استقلال 198 میلیارد تومان و یسلیس 193 میلیارد تومان پرداخت می‌شوند که می‌توانند از راه‌های درخواستی دریافت کنند. بخش عمده این بخش می‌شود اما نیاز به پیگیری ردارد دارد. در غیرقابل‌قبول‌ها هم حدود 73 تا 75 میلیارد تومان سهم شگاشگاه و 123 میلیارد تومان پرسپو یسلیس یس.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم